Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedagogisia näkökulmia tvt:n soveltamiseen by Mind Map: Pedagogisia näkökulmia tvt:n soveltamiseen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pedagogisia näkökulmia tvt:n soveltamiseen

Tvt:n käyttö yhteisöllisen oppimisen ohjaamisessa

Vaiheistaminen

Onnistumisen edellytykset/henkilökohtaiset edellytykset

Ohjaus

Verkkovuorovaikutuksen keskeiset muodot

Opetuksen strategiat

Tvt:n käyttö strategisen oppimisen tukena

Ajattelun näkyväksi tekeminen

Käsitteellisen ymmärryksen kehittymisen tukeminen

Käsitteellisen tiedon yhdistäminen havaittaviin ilmiöihin

Motivaation ja emootioiden näkyväksi tekeminen

Kognitiivisen kuorman helpottaminen

Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen

Eri taktiikoiden käytön opettaminen ja helpottaminen

Oppimisen itsesäätelyn tukeminen

Työskentelyn vaiheistaminen

Haasteet

Tvt:n käyttö ymmärtävän oppimisen tukena

Ymmärtävä oppiminen:syvällinen ymmärtäminen, monipuoliset näkökulmat, asioiden sovellettavuus

Ongelmakeskeisen oppimisen malli

Web Weaving

Vastavuoroinen opettaminen

Ankkuroitu oppiminen

PBL

Arvionti

Motivaation tukeminen teknologiatuetuissa oppimisympäristöissä

Motivaatio

Itsesäätelyn eri vaiheiden tukeminen teknologialla

Itsesäätelyprosessin tekeminen näkyväksi

Strategisen oppimisen taidot lisäävät motivaatiota ja itsesäätelyä

Näkemys itsestä oppijana