Brojevni sustavi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Brojevni sustavi by Mind Map: Brojevni sustavi

1. Brojevni sustav je zajednički naziv za skup pravila pomoću kojih se jednoznačno zapisuju brojevi. Pravila opisuju kako se brojevi zapisuju (znamenke), kao i kako se zapis jednoznačno tumači. Važno svojstvo brojevnog sustava je mogućnost zapisa svih (ili barem prirodnih) brojeva. Pošto većina svijeta danas koristi pozicijski brojevni sustav, uz brojevni sustav usko se veže pojam baze brojevnog sustava. Baza brojevnog sustava je vrijednost koja se pridružuje pojedinoj znamenki u pozicijskom brojevnom sustavu, ovisno o njenom položaju u zapisu. Danas najrašireniji brojevni sustav zapisuje je pozicijski, zapisuje se pomoću "arapskih" znamenaka, a baza mu je 10 (dekadski brojevni sustav).

2. OKTALNI - baza 8 - znamenke : 0,1,2,3,4,5,6,7

3. BINARNI - baza 0 - znamenke 0,1

4. HEKSADEKADSKI -baza 16 - znamenke : 0,1...9,A,B,C,D,E,F

5. Brojevi se mogu pretvoriti iz jednog br. sustava u drugi npr. binarni broj u dekadski ili obrnuto...

6. DEKADSKI - baza 10 - znamenke : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

7. Za predstavljanje prvih 10 znamenaka uzimaju se znakovi: '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9' Neki brojevne baze s više od deset znamenaka, uzimaju velika slova engleske abecede za predstavljanje znamenaka: 'A','B','C','D','E','F'... Tako 'A' predstavlja znamenku '10', 'B' -> '11', C -> '12', ..., dok je 'Z' znamenka '35'. Dalje se obično uzimaju mala slova engleske abecede: 'a' -> '36', 'b' -> '37', ..., 'z' -> '61

8. Dijele se na pozicijste i nepozicijske...