Sofistene & Sokrates

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sofistene & Sokrates by Mind Map: Sofistene & Sokrates

1. Den antroposentriske vendingen

1.1. mennesket i sentrum

1.2. ontologi --> epistemologi

1.3. rett og galt

1.4. samfunn

1.5. politisk system

1.6. rettferdighet

1.7. Naturlig? Nei, kulturlig.

2. Sofistene

2.1. relativister

2.1.1. Rett og galt

2.1.1.1. Locke: "Du har lov til å leve moralsk forkastelig, så lenge likeretten ikke brytes"

2.1.2. subjektivisme

2.2. verdirelativisme

2.2.1. epistemologisk skeptisisme

2.3. tok betaling for å argumentere for/mot alt

2.4. Mål: vinne saken

2.5. Metode: overtale

3. Sokrates

3.1. Mål: tilbakevise sofistene

3.2. Metode: dialog

3.2.1. overbevise vs. overtale

3.3. Dialogen

3.3.1. fanger deltakerne

3.3.2. identifisere

3.3.2.1. selvmotsigelser

3.3.2.2. mangler

3.3.2.3. absurditeter

3.3.3. Provokasjon

3.4. Epistemologisk og moralsk rasjonalisme

3.4.1. "dygd og "kunnskap" utgjør en enhet som alle kan tilegne seg innsikt om i dialogen

3.4.1.1. Innsikt

3.4.1.1.1. faktisk

3.4.1.1.2. moralsk

3.4.1.1.3. integrert

3.4.1.2. dygd

3.4.1.2.1. visdom

3.4.1.2.2. mot

3.4.1.2.3. måtehold

3.4.1.2.4. rettferdighet

3.4.2. Lykke: Rett innsikt --> rett handling (dygdig) --> lykke

3.5. Objektivisme

3.5.1. Moral uansett kjønn, kultur, osv.

3.6. Kan vi i prinsippet bli enige om en felles moral?

3.6.1. En løk har ingen kjerne

4. Protagoras

4.1. Epistemologisk perspektivisme

4.2. Homo mensura setningen