Den nye samfunnstenkningen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Den nye samfunnstenkningen by Mind Map: Den nye samfunnstenkningen

1. Med hvilken rett styrer noen mennesker over andre?

2. Hva er det moralske grunnlaget for politisk makt og dermed hele samfunnsbygningen?

2.1. eneveldet til det felles beste

3. Niccolo Machiavelli

3.1. i kontrast til de fleste av antikkens tenkere

3.1.1. mer opptatt av statsstyrets mekanikk enn dets moralske formål

3.2. Fyrsten

3.2.1. «machiavellisk»

3.2.1.1. må være så slu og brutal at alt holdes i sjakk

3.2.2. amoralsk

3.2.2.1. men fremstilt som moralsk god

3.2.2.2. ingen privatperson

3.2.3. totalitær anti-demokratisk karakter

3.3. bedre å være fryktet enn elsket

3.4. ambitione

3.5. Mennesker

3.5.1. asosiale

3.5.2. egoistiske

3.5.3. skyr farer som pesten

3.5.3.1. gjør opprør

3.5.4. grenseløst pengebegjær

3.6. objektiv beskrivelse av samfunnet

3.7. peker i retning av "verdinøytral" beskrivelse av et mekanisk univers

3.8. politikken et redskap framfor en verdi

3.8.1. kontra Aristoteles

4. Thomas Hobbes

4.1. Leviathan

4.1.1. bryter med Platon & Aristoteles

4.1.1.1. "Indivitet er til for staten"

4.1.1.2. vs

4.1.1.3. "Staten er til for indivitet"

4.2. samfunnets "naturlov"

4.2.1. staten begrunnes ut ifra deskriptiv beskrivelse av mennesket (framfor normativ)

4.2.2. inspirert av Euklids deduksjonslære

4.3. mennesket er en maskin

4.3.1. gikk lengere enn Descartes

4.3.2. samfunnet et urverk (skapt av mennesker)

4.4. ønsket å fjerne teleologien fra samfunnsvitenskapen

4.4.1. i likhet med Descartes i naturvitenskapen

4.5. Mennesket

4.5.1. ikke sosialt vesen

4.5.2. styres blindt av drifter

4.5.3. tilfredsstilles av å ha mest mulig

4.5.3.1. kontra Aristoteles middelvei

4.6. Rett og galt må skapes av mennesket

4.6.1. jfr. sofistene

4.6.2. definisjonen avhengig av maktstyrke

4.7. Naturtilstanden

4.7.1. anarki

4.7.2. uten samfunnsordning

4.7.3. kaotisk

4.7.3.1. pga. menneskets grådighet

4.7.4. frykten for døden styrer mennesker i fornuftig retning

4.8. Samfunnskontrakt

4.8.1. Suverenen

4.8.1.1. voldsmonopol

4.8.1.2. straffe lovbrytere (machiavellisk)

4.9. "Et fritt menneske er en som ikke er forhindret i å gjøre det han vil gjøre"

4.9.1. frihet i negativ forstand

4.9.2. mennesket ufritt i politisk forstand (moralsk uansvarlig)

4.9.3. fritt i naturlig forstand

5. John Locke

5.1. Kombinerte romersk naturrett med Hobbes' samfunnskontrakt

5.1.1. dedusert konklusjon jfr. vit. ideal

5.2. første av britiske empirister

5.2.1. Hume

5.3. Mennesket

5.3.1. skapt av Gud

5.3.2. fri vilje

5.3.3. like av natur(rett)

5.4. Kjærlighet til frihet

5.4.1. liberalismen

5.5. makten står over moralen

5.6. kontra Hobbes: mer enn nok ressurser i naturtilstanden

5.6.1. likerett for alle

5.7. statsoverhodet underlagt enda strengere kontroll

5.7.1. folket har rett til opprør

6. Materialistisk og deterministisk