Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Én, mint tanár by Mind Map: Én, mint tanár
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Én, mint tanár

céljaim

felelős, érett gondolkozású fiatalokat nevelni

felelős gondolkodás és véleménnyilvánítás az élet számos területén

egymás véleményének meghallgatása, megértése és elfogadása

felkészíteni őket az életen át tartó tanulásra, ehhez segítséget is adni, módszereket a kezükbe

tájékozódás a világban

folyamatos önfejlesztés

kompetenciák fejlesztése

tananyag

nem csak "kötelezőket kötelezően" tanítani, hanem érdekesen és hasznosan

ugyanakkor alkalmazkodni az érettségi követelményekben előírtakhoz

nem letanítani, hanem megtanítani!

változatos eszközkészletet alkalmazni a tanításban

interaktív tábla

szemléltető anyagok minden órára

változatos, gyakorlatias feladatokat adni, játszani az órákon

sok elemmel bővült a játéktáram ebben a félévben :)

kimenet: nem csak lexikai tudás!

szemléletem

állandóan formálódó, megújuló

tanulni a hibáimból

a gyerekek

érdeklődése

lehetnek olyan érdeklődéseik, amiket nem értek, nem ismerek, de olyanok is, melyekben partner tudok lenni

szükségletei

külső, belső, higiénés, mentálhigiénés, rengeteg szükséglet

törekednem kell kielégítésükre, vagy legalább segíteni nekik abban, hogy hogyan, hol elégíthetik ki ezeket

igényei

igények velem szemben, melyekre nyitottnak és kíváncsinak kell lennem

feladataim

körültekintően, mélyrehatóan megismerni a diákok személyiségét

óvakodni a sztereotípiáktól és előítéletektől, tudatosan felülvizsgálni az első benyomáson alapuló képet a diákokról

különféle módszereket alkalmazni a megismerésben/megfigyelésben, szociometria, kérdőívek, rajzok, fogalmazások, csapatépítő játékok, kirándulások

együttműködve meghatározni a feladatokat, a munkaformákat, közös célokat

a diákok partnerként való kezelése