Типи професій

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Типи професій by Mind Map: Типи професій

1. Людина-знакова система

1.1. Фізик

1.1.1. фізик досліджує оточуючу нас природу, а саме фізичні тіла і фізичні явища. Суть роботи фізика — перевірка логічних висновків за допомогою експерименту.

1.2. Економіст

1.2.1. здійснює економічний аналіз господарської діяльності організації, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення ефективності робіт, виявлення резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат, раціональнішого використання всіх видів ресурсів. Виконує розрахунки за матеріальними, трудовими і фінансовими витратами, необхідними для проведення робіт (послуг), досліджень і розробок в освоєнні нової техніки і технології.

1.3. Програміст

1.3.1. Програміст за допомогою засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення розробляє технологію рішення задач по обробці інформації. Визначає об'єм і структуру інформації, схеми її введення і обробки і здійснює вибір мови програмування для опису алгоритмів і структур даних.

1.4. Податковий інспектор

1.4.1. Здійснює контроль над повнотою і своєчасністю надходження податкових і інших платежів до бюджету відповідно до податкового законодавства. Перевіряє грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси і декларації. Аналізує і узагальнює результати перевірок. Застосовує фінансові санкції і адміністративні штрафи до порушників податкових законів. Роз'яснює платникам податків нормативні акти, надає допомогу радами і консультаціями.

2. Людина-природа

2.1. Геолог

2.1.1. виявлення і оцінка родовищ корисних копалин.

2.2. Еколог

2.2.1. активна участь в охороні навколишнього середовища. Велику частину роботи займають дослідження і узагальнення накопиченого матеріалу. Дослідження проводяться у вигляді спостережень за життям тварин і рослин, також кількісних обліків або вимірювань за допомогою спеціальних приладів

2.3. Ветеринарний лікар

2.3.1. лікування і профілактика хвороб тварин, а також проведення різних медичних і косметичних процедур, зокрема операцій, ветеринарно-санітарний контроль під час виробництва і реалізації продуктів тваринництва.

2.4. Фермер

2.4.1. виробництво сільськогосподарської продукції і продуктів тваринництва.

3. Людина-людина

3.1. Адміністратор

3.1.1. розпорядник в установі, колективі, а також фахівець з обслуговування баз даних та інформаційних систем

3.2. Юрист

3.2.1. фахівець з правознавства, юридичних наук; практичний діяч у галузі права

3.3. Бібліотекар

3.3.1. працівник бібліотеки, який виконує комплекс операцій з формування бібліотечного фонду, обслуговування користувачів, створення та використання технічної бази, управління персоналом та бібліотекою.

3.4. Перукар

3.4.1. це особа, чиїм заняттям є стрижка волосся будь-якого типу, створення зачісок та бриття чи підстригання борід чоловіків.

3.5. Перекладач

3.5.1. фахівець, що займається перекладом, тобто створенням письмового або усного тексту на певній мові, еквівалентного письмовою або усною тексту на іншій мові

4. Людина-техніка

4.1. Тесляр

4.1.1. робітник, що займається грубою обробкою деревини, спорудженням дерев'яних будов, виготовленням простих дерев'яних меблів

4.2. Столяр

4.2.1. робітник який займається обробкою (тоншою, ніж теслярська) дерева і виготовленням виробів із нього

4.3. Слюсар

4.3.1. робітник, який обробляє метали ручним або механічним інструментом, а також складає, регулює, ремонтує машини та механізми. Існує більше десяти спеціалізацій цієї професії.

5. Людина- художній образ

5.1. Дизайнер

5.1.1. новий вигляд професійної художньої діяльності по проектуванню наочного світу, що оточує людину

5.2. Архітектор

5.2.1. Професійна діяльність архітектора включає розробку містобудівної концепції, проектування різних виробничих і спеціальних об'єктів

5.3. Кравець

5.3.1. Займається виготовленням швейних виробів індивідуальним методом. Робочі операції кравця в процесі виготовлення одягу підрозділяються на ручні, машинні і волого-теплові.

5.4. Ювелір

5.4.1. виготовляє художні вироби переважно з дорогоцінних металів, а також деяких кольорових металів в поєднанні з коштовними каменями, янтарем, перламутром, кісткою за малюнками, кресленнями і моделями художника, розробника.