Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Handboek Communities by Mind Map: Handboek Communities
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Handboek Communities

Social media

gereedschappen

van vrijblijvend naar betrokken

community

groep mensen

gezamenlijke doel, belang of interesse

waarom

omdat het publiek dat wil

omdat het waardvol is voor het publiek

publiek wil deelnemen

betere resultaten, a.g.v. betrokkenheid, a.g.v. gebruik van elkaars kennis & passie, kruisbestuiving

hoe

klaar voor social media?

social media als onderdeel van cultuur

Wie?

... wil je bereiken?

waarom zouden mensen bij jou actief worden?

doelgroep

techniek

doel

Wat?

social object

bindend element

doel

contact, gelijkgestemden bij elkaar brengen, sterke band, grote trouw

cocreatie, etaleren, passie

samenwerken

innovatie, productontwikkeling, verbetering

geld

Wat is er aan de hand?

ontwikkelingen

bijna iedereen is digitaal

creatie

publiceren, simpel, betaalbaar

aanbodkant, einde aan schaarste

aandacht, schaars

inhoud, relevant, makkelijk vindbaar

communicatie

samenwerken

grote(re) groepen

externe, deskundigheid, creativiteit

personalisatie

filteren

abonneren, rss

profiteren van (zoek)gedrag van anderen

localisatie

communities

passies

belangen

problemen

Voorwaarden

Open cultuur

uitleggen

geen onzin vertellen

Bereidheid tot delen

delen <=> ontvangen

kennis, is niet exclusief, waarde is afhankelijk van hetgeen je er mee doet

Betrokkenheid

zichtbaarheid

tijd

energie

Flexibel

gedrag in community is moeilijk voorspelbaar

observeer & speel in op gedrag

controle, uit handen geven, naar community

Untitled

zichtbaarheid communityleden

relatief anoniem

stem / mening, hulde, kritiek

Realisme

doorzettingsvermogen

maar klein deel community is actief

Waarom?

contact

gelijkgestemden, belang, interesse, passie

expressie

aandacht - trend, geven, krijgen (wens)

krachtenbundeling

bijv. OSS

reputatie

status

van deelnemer tot expert

beloning

(meer) privileges

exclusiviteit

waarde introduceren door

waarde voor individu

te delen met gelijkgestemden

optelsom van activiteiten

Hoe?

vormen

passief

luisteren, wat vinden mensen, wat zeggen mensen, wie zijn het, wat doen ze, analyseer gedrag

vertellen, laat zien waar je voor staat, delen, kennis, passie

gesprek, dialoog

actief

gereedschappen

luisteren, Google Blogsearch, Twitter Search, Google Analytics, Delicious

vertellen, nieuwsbrief, microblog, Twitter, Yammer

gesprek, Facebook, Hyves, LinkedIn, Ning, Mindmeister, ..., Google

publiciteit

actief op andere sites

Inhoud

Bijdragen

sleuren en trekken

reageren

herhaling stimuleren

site houdt zichzelf levendig, populariteit, activiteit

Regelmaat

verversing

vernieuwing

volhouden

'vaste' frequentie

Product = Proces

gedachtenflarden

interview

tegenovergesteld verhaal

ideeën

meningen

reactie

Authentiek

passie

Monitor publiek

statistieken

Social

maak site social

veel bekeken inhoud

hoge waarderingen

Deelbaar

stimuleer distributie

ondersteun embedding

directe link, Twitter, e-mail

olievlek

Netwerk

netwerkeffect

profiteer van bestaande netwerken, Hyves, Twitter, Facebook

Simpel

registratie, alleen na ervaring van toegevoegde waarde, vraag niet teveel

vermijd drempels

overvraag niet

Online & Offline

Community Management

Organiseer

inspireer

corrigeer

enthousiasmeer

stimuleer

Richtlijnen

goed voorbeeld

geen keurslijf

Incentives

actieve leden, zorgen voor inhoud, zorgen voor dynamiek, maken site aantrekkelijk

zichtbaarheid waarderen, meeste bijdragen, meest actieve leden, duidelijk waarderen

betrek actieve leden, bij site, bij plannen

Hou contact

rss

automatische updates

nieuwsbrief

feedback op input

Zoek publiek op

andere sites doelgroep

doe mee, discussie, gesprek, demonstreer autoriteit

hoeveel / Waarde

Wanneer is het een succes?

wanneer jij het geslaagd vindt

Directe inkomsten

combinatie van verdienmodellen, advertenties, affiliate deals, sponsoring, abonnementen, premium accounts, merchandise

Indirecte inkomsten

data, gedrag op site

nieuwe producten, bijv. Q & A

offline versies, bijv. Marketingfacts Jaarboek

Marketing

internet = lopend vuur

sterke band => winst

Kostendaling

a.g.v. kosten die elders niet gemaakt hoeven te worden

kennisdeling, efficiëntie, geen overbodige dubbelingen

publieksparticipatie, werkzaamheden door publiek, bijv. zelfhulphelpdesk, cocreatie & innovatie

publiekskennis, eenvoudig te verkrijgen, online enquêtes, blijvende band met 'dure' focusgroepen

Kosten

aandacht, inhoud toevoegen, reageren, modereren

personeel

techniek, gratis, maatwerk

promotie