דיני עבודה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
דיני עבודה by Mind Map: דיני עבודה

1. כללי

1.1. זכויות חברתיות חוקתיות

1.2. חוקי יסוד חזקים יותר מחוקים רגילים

2. תיקים

2.1. אייזנר ריצ'מון

2.1.1. מצלמה בחנות

2.1.2. סוגיה עיקרית: אפס ידיעה

2.1.3. דוגמה נוספת: לקוח סמוי

2.1.4. התנגשות בין זכות לקניין וזכות להגנת הפרטיות

2.2. יסאקוב

2.2.1. פיטורין בהריון

2.2.2. סוגיה עיקרית: הוציא מיילים מהאימייל

2.2.3. רמזור הגנת הפרטיות

2.2.3.1. פרטית: אסורה

2.2.3.2. מעורבת: כניסה בידיעה והסכמה מראש

2.2.3.3. ארגונית: ידיעה מראש

2.3. יעקובי - פרופורציה

2.3.1. סוגיה עיקרית: הכרחת עובדות לעבור ניתוח

2.3.2. סוגיה עיקרית: מבחן היוזמה (של העובד או של המעביד)

2.3.3. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

2.4. ארביב - פואמיקס

2.4.1. פיטורין לאחר שסיפרה שהיא בהריון

2.4.2. סוגיה עיקרית: אפליה מחמת מין

2.5. איתנה ניב - כללית

2.5.1. סוגיה עיקרית: פנסיה שונה לגברים ולנשים

2.5.2. אפליה מחמת מין

2.6. צמח קיסר + אברהם עוז

2.6.1. סוגיה עיקרית: גילוי פרוטוקולים חסויים

3. הריון

3.1. מחויבים לגלות הריון רק החל מחודש חמישי

3.2. רק אם אופי התפקיד מחייב שלא תהיי בהריון (טכנאית רנטגן, דוגמנית בגדי ים

4. חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

4.1. גזע

4.2. מין

4.3. דת

4.4. לאום

4.5. נטייה מינית

4.6. השקפה פוליטית

4.7. שירות מילואים

4.8. גיל

4.9. מוגבלות

4.10. מעמד אישי

4.11. הריון

4.12. הורות

5. בית הדין לעבודה

5.1. פומביות הדיון

5.2. עילה

5.2.1. עילה צריכה להיות קשורה ליחסי עובד מעביד

5.2.2. בזמן עבודה

5.2.3. בזמן מו"מ לקבלה לעבודה

5.3. זהות

5.3.1. זהות התובע בקיום עובד מעביד

5.4. קבלן עצמאי

5.4.1. אינו שכיר -אין יחסי עובד מעביד

5.5. חופשה ללא תשלום

5.5.1. משמעה שהיה הסכם עבודה

5.6. מבנה וסמכויות

5.6.1. רשם

5.6.1.1. שופט לכל דבר

5.6.1.2. עד 50K

5.6.1.3. צווי עיקול + צווי יציאה זמניים

5.6.2. בית דין אזורי

5.6.2.1. מעל 50K

5.6.2.2. צווי מניעה

5.6.2.3. ביטוח לאומי

5.6.2.3.1. לשים לב: אין שום קשר ליחסי עובד מעביד ועדיין מטפל בזה

5.6.2.4. בריאות ממלכתית

5.6.2.4.1. כנ"ל

5.6.2.5. העסקת עובדים זרים

5.6.2.6. העסקת בני נוער

5.6.2.7. סכסוכים קיבוציים מיוחדים

5.6.2.7.1. בין מעביד אחד לארגון עובדים (מפעלי

5.6.3. בית דין ארצי

5.6.3.1. ערעור על אזורי

5.6.3.2. סכסוכים קיבוצים כלליים

5.6.4. בג"צ

5.6.4.1. לא מהווה ערכאת ערעור על ארצי

5.6.4.2. מתערב כאשר יש בעיה עם זכות חוקתית

5.6.4.3. השפעה על עובדים רבים

5.6.4.4. סכסוכים בסכומי כסף גדולים

5.6.4.5. עיוות דין

5.6.4.5.1. פסק דין איתנה ניב למשל

6. יחסי עובד מעביד

6.1. מבחנים לזיהוי עובד שכיר

6.1.1. פיקוח

6.1.1.1. פיקוח על העבודה, בניגוד לקניית תוצרת

6.1.2. כלים

6.1.2.1. המעביד נותן כלים?

6.1.3. חצרים

6.1.3.1. מקום העבודה, בית או מקום עבודה מסודר

6.1.4. העסקת עובדים

6.1.4.1. מי שמעסיק עובדים אינו שכיר

6.1.5. הצגה כלפי צד שלישי

6.1.5.1. תלוש

6.1.5.2. כרטיס ביקור

6.1.5.3. אתר אינטרנט של חברה

6.1.5.4. תג עובד

6.1.6. תלות

6.1.6.1. תלות פיננסית במעסיק = שכיר

6.1.7. העמדת מחליף

6.1.7.1. מי ששולח מישהו להחליף אותו אינו שכיר

6.1.8. חוזה עבודה

6.1.8.1. מה כתוב בחוזה?

6.1.9. תכלית העסקה

6.1.9.1. לקחת תוצרת או כוח עבודה?

6.1.10. השתלבות

6.1.10.1. שליחת עובד ללימודים

6.1.10.2. שילובו בישיבות הנהלה

6.1.10.3. נופש

6.1.10.4. שוברים לחג

6.1.11. סיכוי סיכון

6.1.11.1. האם העובד השקיע כסף

6.2. לשים לב: מתייחסים יותר להשתלבות, תלות, העסקת עובדים, סיכון

6.3. מבחנים לזיהוי המעסיק

6.3.1. מי קיבל לעבודה

6.3.2. מי קבע את התנאים

6.3.3. מי משלם

6.3.4. מי מפטר

6.4. יש מצב של מעבידים במשותף כמו אצל עובדי קבלן

6.5. לא עובדים

6.5.1. מתנדבים

6.5.1.1. תרומה לקהילה במקום מוכר והגיוני

6.5.1.1.1. גולדשטיין נגד נעמת

6.5.1.2. משמר אזרחי

6.5.1.3. צער בעלי חיים

6.5.2. סטאטוס

6.5.2.1. חייל

6.5.2.2. ראש עיר

6.5.2.3. חבר כנסת

6.6. פסיקת קיזוז והשבה

6.6.1. אם בדיעבד נמצא שהעובד שכיר ויש פער בשכר

6.6.2. קיזוז

6.6.2.1. המעביד מחזיר כסף

6.6.3. השבה

6.6.3.1. הקבלן העצמאי מחזיר כסף (נדיר יותר משיעור מעניין בבר אילן

7. מיון עובדים

7.1. אפליה פסולה

7.2. אליס מילר

7.3. תיקון השונות

7.4. ניתן לתבוע על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, למרות שזה לא עונה ע להקריטריונים של שיוויון הזדמנויות בעבודה

7.5. עבודה בסופי שבוע = אפליה עקיפה מחמת דת

7.6. אסור לדרוש תאריך לידה או תמונה

7.7. ניתן לתבוע על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, למרות שזה לא עונה ע להקריטריונים של שיוויון הזדמנויות בעבודה

8. אפליות

8.1. רקאנת

8.1.1. דייל באל על שהופרש בגיל 60

8.1.1.1. תיקון השונות

8.1.1.2. כל אישה יפה לגילה

8.2. מוצפי

8.2.1. פוטר בגיל 65

8.2.2. ביטול הסכם קיבוצי

8.3. ליבי ויינברג

8.3.1. סרבה לפרוש לפנסיה בגיל 67

8.3.2. לא עשו לה שימוע

8.4. לאה זוזל

8.4.1. יועצת משפטית בשב"ס

8.4.2. הופרשה בגיל 50

8.4.3. הוחזרה לעבודה

8.5. תיקון השונות

8.5.1. אם לא ניתן לתקן בעלות סבירה או באופן הגיוני, האפליה מותרת!!!

8.6. אפליית נשים

8.6.1. פלוטקין נגד אייזנברג

8.6.1.1. נפסלה ע"י הגרפולוג

8.6.1.2. אפליה ישירה

8.6.1.3. אפליה עקיפה

8.6.1.3.1. נושא היותה אישה הועלה כדאגה אפשרית בזמן הראיון

8.7. מוגבלות

8.7.1. אמיר ציון נגד בזק

8.7.1.1. התאמת מרכזיה לכבדי שמיעה

8.8. נטייה מינית

8.8.1. דנילביץ' נגד אל על

8.8.1.1. כרטיס לבן זוג

8.8.1.2. אל על נתנו כרטיסים גם לידועים בציבור ולפילגש

8.8.1.3. קיבלו כרטיסים

9. שאלות לבחינה

9.1. מתנדבת בצער בעלי חיים

9.1.1. לא תקבל כלום, גם לא החזרי נסיעה

9.2. בית הדין עוסק גם בתביעות מכוח ביטוח לאומי

9.2.1. נכון, בלי קשר ליחסי עובדי מעביד

10. פירמידת הזכויות

10.1. חוקי יסוד

10.2. חוקים קוגנטיים

10.2.1. חוקים שלא ניתן להתנות עליהם

10.2.2. שכר מינימום

10.2.3. שעות עבודה ומנוחה

10.3. דברי חקיקה - צווי הרחבה

10.4. הסדרים קיבוציים והסכמים קיבוציים

10.5. חוזה עבודה בכתב ובעל פה

10.6. נוהג

10.7. נאמנות

10.8. תום לב

11. פרק חמש מהספר

11.1. רק דברים שנראו לי חשובים ולא חזרו על דברים שכבר נכתבו

11.1.1. פיטורין של רב שזנה הם מוצדקים!!!!

11.1.2. רה ארגון מצדיק פיצויי פיטורין

11.1.2.1. אפילו אם אח"כ מסתבר שאפשר היה לפטר אותו בצדק

11.1.3. ועדה פריטטית (לא החביתה

11.1.3.1. פועלת מכוח הסכמי עבודה קיבוציים

11.1.3.2. החלטתה אינה פסק בוררות

11.1.4. ועדי עובדים

11.1.4.1. פיטורי עובד עירייה ללא הסכמת הועד הם פיטורין שלא כדין שסותרים את חוקת העבודה

11.1.5. לעובד יש זכות להתפרנס שעוברת על האינטרס הלגיטימי של המעסיק

11.1.6. עובדת בהריון שחולה במחלה מדבקת - אפשר לפטר

11.1.7. אפשר לקבל היתר רטקואקטיבי לפיטורין

12. סיכום של סופי

12.1. הרצאת אורח דורי ספיבק

12.1.1. משפט העבודה הקיבוצי

12.1.1.1. ועד עובדים צריך שליש

12.1.1.2. פסקי דין מרכזיים

12.1.1.2.1. פלאפון 1

12.1.1.2.2. פלאפון 2

12.1.1.2.3. מחסני חשמל

12.1.1.2.4. משהו שנראה כמו אלבטרוס