PEDEUTOLOGIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PEDEUTOLOGIA by Mind Map: PEDEUTOLOGIA

1. nauki współpracujące z pedeutologią

1.1. pedagogika

1.2. psychologia

1.3. socjologia

1.4. historia myśli pedagogicznej

1.5. historia kultury

1.6. komparystyka

2. kierunki badań pedeutologicznych

2.1. historyczno - pedeutologiczny

2.2. psychologiczno - pedagogiczny

2.3. socjologiczno - pedagogiczny

2.4. komparystyczny

2.5. badania podejmujące problemy szczegółowe

3. problematyka relacyjności

3.1. problematyka kłamstwa

3.2. dialogu

3.3. monologu

4. nauczyciel poprzez epoki

4.1. dawne Chiny

4.1.1. Konfucjusz

4.2. Indie

4.2.1. kasty

4.3. Sparta

4.3.1. wychowanie dla państwa

4.4. Ateny

4.4.1. służba muz

4.5. starożytny Rzym

4.5.1. literator

4.6. średniowiecze

4.6.1. kościoły

4.7. renesans

4.7.1. erudyta

4.8. oświecenie

4.8.1. samozwańcy

4.9. XXw.

4.9.1. pajdocentryzm

4.10. XXIw.

4.10.1. powołanie

5. obszary zainteresowań

5.1. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

5.2. dialogiczność

5.3. oporność

5.4. potencjalność