Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PEDEUTOLOGIA by Mind Map: PEDEUTOLOGIA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

PEDEUTOLOGIA

Nauka o nauczycielu. Jednym z głównych badań pedeutologii jest osobowość nauczyciela. Zajmuje się także studiami nad autorytetem nauczyciela, kształceniem nauczyciela oraz zastanawia się jakie jest jego miejsce w społeczeństwie.

nauki współpracujące z pedeutologią

pedagogika

psychologia

socjologia

historia myśli pedagogicznej

historia kultury

komparystyka

kierunki badań pedeutologicznych

historyczno - pedeutologiczny

rozwój nauczyciela na przestrzeni wieków

psychologiczno - pedagogiczny

badania nad osobowością nauczyciela

socjologiczno - pedagogiczny

badania nauczyciela jako grupa społeczna

komparystyczny

porównywanie statusu nauczyciela w różnych krajach

badania podejmujące problemy szczegółowe

np. badania nad efektywnością

problematyka relacyjności

problematyka kłamstwa

dialogu

monologu

nauczyciel poprzez epoki

dawne Chiny

Indie

Sparta

Ateny

starożytny Rzym

średniowiecze

renesans

oświecenie

XXw.

XXIw.

obszary zainteresowań

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

dialogiczność

oporność

potencjalność