Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wprowadzenie do pedeutologii wykład II by Mind Map: Wprowadzenie do pedeutologii wykład II
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Wprowadzenie do pedeutologii wykład II

nauczanie

Zespół czynności nauczyciela ktore zmierzają do przekazania uczniowi określonej wiedzy oraz wyrobienia w nich określonych czynności i nawyków.

kształcenie

Formowanie przez nauczycieli całej sfery intelektualnej uczniów i zdolniści poznawczych.

Mądry nauczyciel kształtuje

Metody nauczania dorosłych

Są to systematycznie i śiadomie stosowane sposoby pracy nauczyciela mające na celu efektywne przekazywanie uczniom wiadomości a takze wyrobienie w nich porzadanych poglądów i sprawności rozwinięcie zainteresowań i zdolości poznawczych oraz wdrożenie ich do umiejetności samokształcenia.

Metody słowne w kształceniu dorosłych

Metoda laboratoryjna problemowa

Porzez prace w laboratoriach rozwiąuje sie problem

Metoda gier dydaktycznych

Wymagane cechy nauczyciela przy pracy z dorosłymi

Przekaz informacji

Metody stosowane

Nauczyciel musi miec rozeznanie w różnych rodzajach metod

Motywacja

Istnieje zależnośc efektów uczenia się od nateżenia motywacji.

Droga do motywacji