Pedeutologia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pedeutologia by Mind Map: Pedeutologia

1. LUDZIE DOROŚLI

1.1. trudniejsze

1.2. wymaga środków dydaktycznych

1.3. informacje interesujące i kraktyczne

1.4. wymagany stosunek partnerski

1.5. METODY SŁOWNE

1.5.1. opowiadanie

1.5.2. opis

1.5.3. pogadanka

1.5.4. wykład

1.5.5. dyskusja

1.5.6. seminarium

1.5.7. praca z książką

2. Kierunki badań

2.1. historyczno - porównawczy

2.2. psychologiczno - pedagogiczny

2.3. socjologiczno - pedagogiczny

2.4. badania komparatystyczne

2.5. badania podejmujące problematykę szczegółową

3. Kierunek pedeutologiczno - filozoficzny

3.1. sposób poznawania świata

3.2. relacyjność

3.3. problematyka kłamstawa

3.4. kwestia monologu i dialogu

3.5. oporność

3.6. potencjalność

3.7. nieprzewidywalność

3.8. dylematy nauczycieli

3.9. stereotypy

4. Nauczyciel jako...

4.1. wychowawca

4.2. instruktor

4.3. wykładowca

4.4. profesor

4.5. pedagog

4.6. korepetytor

4.7. mistrz

5. Osobowość nauczyciela

5.1. NAUCZANIE

5.2. KSZTAŁCENIE

5.2.1. myślenie

5.2.2. uwaga

5.2.3. pamięć

5.2.4. spostrzeganie

5.2.5. wyobraźnia

5.2.6. zainteresowania

5.2.7. rozwijanie zdolności intelektualnych

5.2.8. poglądy

5.2.9. zmysł estetyczny

5.2.10. nawyki uczenia się