Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedeutologia by Mind Map: Pedeutologia
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pedeutologia

LUDZIE DOROŚLI

trudniejsze

wymaga środków dydaktycznych

informacje interesujące i kraktyczne

wymagany stosunek partnerski

METODY SŁOWNE

Kierunki badań

historyczno - porównawczy

psychologiczno - pedagogiczny

socjologiczno - pedagogiczny

badania komparatystyczne

porównywanie nauczycieli w różnych krajach

badania podejmujące problematykę szczegółową

np. efektywność pracy nauczyciela

Kierunek pedeutologiczno - filozoficzny

sposób poznawania świata

relacyjność

problematyka kłamstawa

kwestia monologu i dialogu

oporność

potencjalność

nieprzewidywalność

dylematy nauczycieli

stereotypy

Nauczyciel jako...

Gdy mówimy nauczyciel, mamy też na myśli

wychowawca

instruktor

wykładowca

profesor

pedagog

korepetytor

mistrz

Osobowość nauczyciela

NAUCZANIE

zespół czynności nauczyciela, które zmierzają do przekazania uczniom określonej wiedzy oraz wyrobienia okreslonych nawyków

KSZTAŁCENIE

formowanie przez nauczycieli całej wiedzy ucznia i sfery intelektualnej, przekazywanie umiejętności praktycznych, kształtowanie zdolności poznawczych