Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

NIEPRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNE by Mind Map: NIEPRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNE
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

NIEPRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNE

Zachowania niezgodne z normami społecznymi skierowane przeciwko sobie i innym.

Typy problemów osób nieprzystosowanych społecznie

zrozumienie swojego miejsca w kontekście społecznym

zrozumienie przyczyny sytuacji

braki

indukcyjne myślenie

Działanie, efekt bez analizy kontekstów.

Koncepcje resocjalizacji

Behawioralne

Metoda kar i nagród, kija i marchewki.

Interakcyjne

Poszukuj swojego miejsca, zrób coś.

Poznawcze

Człowiek potrafi przetworzyć to co dociera do niego ze środowiska zewnętrznego.

Wielowymiarowe

Podstawa jest teoria społecznej kontroli.

Skala Nieprzystosowania Społecznego (SNS)

Nieprzystosowania do grupy rówieśniczej

Nieprzystosowanie do życia w rodzinie

Nieprzystosowanie do dynkcjonowania w szkole

Kumulacja negatywnych czynników biopsychicznych

Kumulacja negatywnych czynników socjo-kulturowych

Resocjalizacja

przywracanie norm i zasad

przywracanie wartości

przywracanie umiejętności kontaktów interpersonalnych

uczenie "nie jestes sam"

Readaptacja

zrozumienie zmian osobistych i w przestrzeni społecznej

nauka funkcjonowania w nowych realiach