NIEPRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NIEPRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNE by Mind Map: NIEPRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNE

1. Typy problemów osób nieprzystosowanych społecznie

1.1. zrozumienie swojego miejsca w kontekście społecznym

1.2. zrozumienie przyczyny sytuacji

1.3. braki

1.3.1. emocjonalne

1.3.2. osobowościowe

1.3.3. edukacyjne

1.3.4. kulturowe

1.3.5. sprawnościowe

1.4. indukcyjne myślenie

2. Koncepcje resocjalizacji

2.1. Behawioralne

2.2. Interakcyjne

2.3. Poznawcze

2.4. Wielowymiarowe

3. Skala Nieprzystosowania Społecznego (SNS)

3.1. Nieprzystosowania do grupy rówieśniczej

3.2. Nieprzystosowanie do życia w rodzinie

3.3. Nieprzystosowanie do dynkcjonowania w szkole

3.4. Kumulacja negatywnych czynników biopsychicznych

3.5. Kumulacja negatywnych czynników socjo-kulturowych

4. Resocjalizacja

4.1. przywracanie norm i zasad

4.2. przywracanie wartości

4.3. przywracanie umiejętności kontaktów interpersonalnych

4.4. uczenie "nie jestes sam"

5. Readaptacja

5.1. zrozumienie zmian osobistych i w przestrzeni społecznej

5.2. nauka funkcjonowania w nowych realiach