Efektivnost životního cyklu PIS I.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Efektivnost životního cyklu PIS I. by Mind Map: Efektivnost životního cyklu PIS I.

1. Teoretická východiska

1.1. Manažerská ekonomika

1.1.1. Mikroekonomie

1.1.2. Kvantitativní analýza

1.2. Teorie podnikových informačních systémů

1.2.1. Teorie životního cyklu výrobků

1.2.2. Computer science

1.2.3. Software engineering

1.3. Matematické modelování

1.4. Management science

1.4.1. Decision making

2. Výsledky

3. Metodologie

3.1. Primární výzkum

3.1.1. Kvantitativní

3.1.1.1. Dotazníkové šetření

3.1.1.2. Dolování dat

3.1.2. Kvalitativní

3.1.2.1. Kvalitativní interview

3.1.2.2. Případové studie

3.1.2.3. Pozorování

3.2. Sekundární výzkum

3.2.1. Data založená na průzkumu

4. Pojmy

4.1. Management

4.1.1. Product Lifecycle Management

4.1.2. Customer Relationship Management

4.1.3. Business Process Reengineering

4.2. Information systems

4.2.1. Business Intelligence

4.2.2. Enterprise Information System

4.2.3. Životní cyklus

4.2.4. Podnikový informační systém

4.3. Modelování

4.3.1. UML - Unified Modelling Language

4.3.2. Model životního cyklu