Порівняльна педагогіка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Порівняльна педагогіка by Mind Map: Порівняльна педагогіка

1. Модуль 2

1.1. Тема 5. Теоретико-методологічні засади реформування освіти.

1.2. Тема 6. Тенденції розвитку дошкільної освіти.

1.3. Тема 7. Розвиток початкової та базової шкільної освіти.

1.4. Тема 8. Середня освіта другого ступеня.

1.5. Тема 9. Стан і перспективи розвитку вищої освіти.

1.6. Тема 10. Модернізація педагогічної освіти.

1.7. Тема 11. Сучасні освітні системи різних країн світу.

2. Модуль 1

2.1. Тема 1. Порівняльна педагогіка: становлення і розвиток

2.2. Тема 2. Концепції порівняльної педагогіки та їх вплив на сучасну освітню практику.

2.3. Тема 3. Міжнародна взаємодія в освіті: організації та програми.

2.4. Тема 4. Тенденції розвитку освітніх систем.