עליית הבינה

אפיון התוכנית

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
עליית הבינה by Mind Map: עליית הבינה

1. שיווק הפרויקט

1.1. בארץ

1.1.1. עולים חדשים בב"יס בינלאומיים

1.1.2. משתתפי מסע ותוכניות דומות

1.2. בחו"ל

1.2.1. הצעה של התוכנית בסוכנויות

1.2.2. כנסי עלייה

1.2.3. בתי ספר

1.2.4. אוניברסיטאות

1.2.5. רשתות חברתיות

1.2.6. תחרויות טכנולוגיות

2. גיוס ליחידות

2.1. קשיים מרכזיים

2.1.1. תחקיר בטחוני

2.1.2. אי קבלה ליחידה

2.1.3. נפילה תו"כ תוכנית

2.2. עם לימוד תואר

2.2.1. פסגות

2.2.2. עתודה

2.2.3. ברקים

2.3. ללא לימוד של תואר

2.3.1. חט"ל

2.3.2. חיל התקשוב

2.3.3. חיל האוויר - אופק

2.3.4. חמ"ן

2.3.5. חיל הים

2.4. לימוד תואר שני

3. עלייה לארץ עד הגיוס

3.1. תוכנית מצטיינים במסגרת מסע

3.2. גרעין צבר - קיבוץ

3.3. שר-אל

3.4. צבא?

4. לווי ביחידות

4.1. משרד בקשר עם היחידות

4.2. מפגשים עיתיים

5. איתור

5.1. מבחנים פסיכוטנים ומבחני ידע

5.2. הרכבה של תיק ציוני בגרות ותארים

5.3. צו ראשון

5.4. תחקיר בטחוני

5.5. איתור ממוקד יחידה