Modern eszközök az oktatásban

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök az oktatásban by Mind Map: Modern eszközök az oktatásban

1. Tantermek, iskola külső megjelenése

1.1. Fény

1.2. Bútorzat

1.3. Falak színe

1.4. Számítógépes park

1.5. Biztonságvédelem

1.6. Illemhelységek megjelenése, mennyisége

2. Generációk közti különbségek oldása

2.1. Több internetes feladat

2.2. Több csoportmunka

3. Google-funkciók

3.1. időpontok

3.2. prezentáció szerkesztése

3.3. meghívó szerkesztése

3.4. dokumentumok rendezése

3.5. programok megszervezése

4. Adaptív tanulásszervezés

4.1. tanárok összebeszélése

4.1.1. párhuzamos blokkok tanítása

4.2. modern ikt eszközök használása

4.2.1. digitális napló

4.2.2. wikipédia szócikk szerkesztése

4.2.3. gmail közös prezentáció készítés

4.2.4. bloggal való kapcsolattartás

4.3. kooperatív tevékenységek támogatása

4.3.1. csoportmunka

4.3.2. páros munka

4.3.3. projektmunka

4.4. egyéni fejlődési lehetőségek

5. Nyelvoktatás

5.1. szókártyák

5.2. digitális szótanítók

5.3. netes szintfelmérők digitális leadása

5.4. könyvekhez tartozó cd-k-ről házi feladat

5.5. projektek közös szerkesztése azok megosztása