Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Modern eszközök az oktatásban by Mind Map: Modern eszközök az oktatásban
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Modern eszközök az oktatásban

Tantermek, iskola külső megjelenése

Fény

Bútorzat

Falak színe

Számítógépes park

Biztonságvédelem

Illemhelységek megjelenése, mennyisége

Generációk közti különbségek oldása

Több internetes feladat

Több csoportmunka

Google-funkciók

időpontok

prezentáció szerkesztése

meghívó szerkesztése

dokumentumok rendezése

programok megszervezése

Adaptív tanulásszervezés

tanárok összebeszélése

modern ikt eszközök használása

kooperatív tevékenységek támogatása

egyéni fejlődési lehetőségek

Nyelvoktatás

szókártyák

digitális szótanítók

netes szintfelmérők digitális leadása

könyvekhez tartozó cd-k-ről házi feladat

projektek közös szerkesztése azok megosztása