โครงการ การบริหารจัดการ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงในภาพรวม (IT สัญจร)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงการ การบริหารจัดการ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงในภาพรวม (IT สัญจร) by Mind Map: โครงการ การบริหารจัดการ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงในภาพรวม (IT สัญจร)

1. network

1.1. wired

1.1.1. ต้องการจะยกเลิก pc wireless ให้เหลือ notebook อย่างเดียว รอเดินสาย lan ให้ครบทุกเครื่อง แทนการใช้ wireless adapter

1.2. wireless

1.2.1. notebook

1.2.1.1. บุคลากร

1.2.1.2. นักศึกษา

1.2.1.2.1. ปี 1 2 3 มีแล้ว รอ อีก 3 ชั้นปี ก็ครบหมดแล้ว ต่อ นักศึกษา ก็ notebook ครบทุกชั้นปี

1.2.2. pc

1.2.2.1. ต้องการจะยกเลิก pc wireless ให้เหลือ notebook อย่างเดียว รอเดินสาย lan ให้ครบทุกเครื่อง แทนการใช้ wireless adapter

2. backup data

2.1. drive d

2.2. usb

2.3. external harddisk

2.4. cd writer

2.5. dvd writer

3. scan virus

3.1. แจกแผ่น linux กู้ภัย ของ พี่วิภัทร ให้ทุก ๆ หน่วยงาน

3.2. สาธิตวิธีการใช้งานแผ่น Linux กู้ภัย ที่แจกให้หน่วยงาน

3.3. คู่มือการสอนเป็น File VDO แขวนไว้ที่ http://dental.psu.ac.th/unit/JIT/manual

4. printer

4.1. direct

4.2. print server

5. ชี้แจงขั้นตอน และกระบวนการแจ้งซ่อม (แจ้ง IT ไม่รับ Scan Virus)

6. fgfeg