Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

KEMISKA REAKTIONER by Mind Map: KEMISKA REAKTIONER
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

KEMISKA REAKTIONER

varför varmt?

hot pack

"extra molekyl frigörs" när man knäcker metallbiten

sodiumacetat, salt, fler molekyler -> fastare ämne

kokas för att återgå till aggreagionformen där molekylerna samlas upp igen

varför kallt?

tryck

energi

reaktion sker vid energitillförsel

Cold Pack

endoterm reaktion, kräver energi

reaktionsformler

ämnen

amoniumnitrat

kylpåsen

formel?

pulvret, flytande, vatten, H2O

vatten

soduimacetat

aggreationsformer

temperatur

ökar/minskar

smältpunkt/kokpunkt

desto högre smältpunkt desto starkare bindningar

rumstemperaturen påverkar inte

bortsett från extrema temperaturskillnader