Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

KEMISKA REAKTIONER by Mind Map: KEMISKA REAKTIONER
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

KEMISKA REAKTIONER

varför varmt?

hot pack

varför kallt?

tryck

energi

Cold Pack

reaktionsformler

ämnen

amoniumnitrat

vatten

soduimacetat

aggreationsformer

temperatur

ökar/minskar

smältpunkt/kokpunkt

desto högre smältpunkt desto starkare bindningar

rumstemperaturen påverkar inte