KEMISKA REAKTIONER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KEMISKA REAKTIONER by Mind Map: KEMISKA REAKTIONER

1. varför varmt?

1.1. hot pack

1.1.1. "extra molekyl frigörs" när man knäcker metallbiten

1.1.2. sodiumacetat

1.1.2.1. salt

1.1.2.2. fler molekyler -> fastare ämne

1.1.3. kokas för att återgå till aggreagionformen där molekylerna samlas upp igen

2. varför kallt?

2.1. tryck

2.2. energi

2.2.1. reaktion sker vid energitillförsel

2.3. Cold Pack

2.3.1. endoterm reaktion

2.3.1.1. kräver energi

3. reaktionsformler

4. ämnen

4.1. amoniumnitrat

4.1.1. kylpåsen

4.1.2. formel?

4.1.3. pulvret

4.1.3.1. flytande

4.1.3.1.1. vatten, H2O

4.2. vatten

4.3. soduimacetat

5. aggreationsformer

6. temperatur

6.1. ökar/minskar

6.2. smältpunkt/kokpunkt

6.3. desto högre smältpunkt desto starkare bindningar

6.4. rumstemperaturen påverkar inte

6.4.1. bortsett från extrema temperaturskillnader