ทรัพยากรแร่ธาตุ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทรัพยากรแร่ธาตุ by Mind Map: ทรัพยากรแร่ธาตุ

1. ประโยชน์

1.1. ประโยชน์ทางด้านความมั่นคง และมั่งคั่งของประเทศ ประเทศที่มีแร่ธาตุต่าง ๆ มากมายและสามารถนำไปใช้แปรรูปเป็นผลผลิตต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ต่อมนุษย์ เช่น ด้านอาวุธ ด้านอุตสาหกรรม

2. แนวทางอนุรักษ์

2.1. . การดำเนินงานทางวิชาการ เป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการขุด การนำแร่ออกจากแหล่งแร่