wprowadzenie do pedeutologii

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
wprowadzenie do pedeutologii by Mind Map: wprowadzenie do pedeutologii

1. kierunki peudoutologii

1.1. historyczno-porównawczy

1.2. psychologiczno-pedagogiczny

1.3. socjologiczno-pedagogiczny

1.4. komparatystyczny

1.5. podejmujacy problematykę szczególową

2. Pedeutologia jako nauka o nauczycielu

3. obszary zainteresowań

3.1. relacyjność

3.2. problematyka kłamstwa

3.3. problematyka monologu i dialogu

3.4. dialogiczność

3.5. odporność

3.6. potencjalność

3.7. nieprzewidywalność

3.8. dylematy nauczycieli

3.9. człowieczeństwo nauczyciela

3.10. stereotypy na temat nauczycieli

4. nauczyciel

5. nauczanie