Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

wprowadzenie do pedeutologii by Mind Map: wprowadzenie do pedeutologii
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

wprowadzenie do pedeutologii

kierunki peudoutologii

historyczno-porównawczy

psychologiczno-pedagogiczny

socjologiczno-pedagogiczny

komparatystyczny

podejmujacy problematykę szczególową

Pedeutologia jako nauka o nauczycielu

Jest to nauka zajmująca się osobowością nauczyciela. Zajmuję się ona rówież studiami na temat zdolności nauczycielskich. odpowiada na pytanie jakie jest miejsce nauczyciela w społeczeństwie.

obszary zainteresowań

relacyjność

problematyka kłamstwa

problematyka monologu i dialogu

dialogiczność

odporność

potencjalność

nieprzewidywalność

dylematy nauczycieli

człowieczeństwo nauczyciela

stereotypy na temat nauczycieli

nauczyciel

to osoa, która realizuje cele dydaktyczne

nauczanie

zespól czynności nauczyciela zmierzający do przekazania określonej wiedzy uczniowi oraz wyrobienia w nim określonych umiejętności i nawyków