Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

KOMUNIKAT NIEWERBALNY by Mind Map: KOMUNIKAT NIEWERBALNY
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

KOMUNIKAT NIEWERBALNY

FUNKCJE

uzupełnia, podkreśla albo zastępuje komunikat werbalny

informuje o emocjach i uczuciach jakie przeżywa właśnie dana osoba

pozwala określić czy ktoś kłamie czy nie

jest sposobem wywierania wrażenia na innych ( np. pierwsze fazy flirtu)

pozwala nam zauważyć czy ktoś zrozumiał, odebrał to, co mu chcieliśmy przekazać przez komunikat werbalny

jest informacją o relacjach między ludzkich

wskaźnik intymności – w jaki sposób ocenić, co łączy danych ludzi

NIETRESCIOWE ASPEKTY MOWY

płynność mowy

szybkość

tonacja

dźwięki parafonetyczne ( eh, aha )

jąkanie się

MIMIKA

ludzie dobrze kontrolują swoją mimikę, więc jest bardziej komunikatem niż wyrażaniem autentycznych emocji

ZAPACH

przeniesienie ze zwierząt na relacje między ludzkie, ale chociaż komunikacja zapachowa jest to nie ma dużego znaczenia, feromony to bujda: mamy słabszy węch niż np. zwierzęta, więc zapach nie ma dla nas, aż tak wielkiego znaczenia

DOTYK

są kultury, gdzie np. poklepanie jest formą przywitania, ale w innych kulturach ten gest oznacza co innego np. w kulturze arabskiej mężczyźni mogą pozdrawiać się przez dotyk, ale kobiety już nie