KOMUNIKAT NIEWERBALNY

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KOMUNIKAT NIEWERBALNY by Mind Map: KOMUNIKAT NIEWERBALNY

1. FUNKCJE

1.1. uzupełnia, podkreśla albo zastępuje komunikat werbalny

1.2. informuje o emocjach i uczuciach jakie przeżywa właśnie dana osoba

1.3. pozwala określić czy ktoś kłamie czy nie

1.3.1. Gdy kłamie:

1.3.1.1. zmiana tempa, tonu głosu

1.3.1.2. wzmożona gestykulacja

1.3.1.3. nie patrzy w oczy, ale nagle np. spuszcza wzrok

1.3.1.4. próba zmiany tematu

1.3.1.5. zachowania, które mają rozładować napięcie np. zaczyna coś memłać itp.

1.3.1.6. większe błędy lingwistyczne, przejęzyczenia

1.4. jest sposobem wywierania wrażenia na innych ( np. pierwsze fazy flirtu)

1.5. pozwala nam zauważyć czy ktoś zrozumiał, odebrał to, co mu chcieliśmy przekazać przez komunikat werbalny

1.6. jest informacją o relacjach między ludzkich

1.7. wskaźnik intymności – w jaki sposób ocenić, co łączy danych ludzi

1.7.1. dystans (bliżej dalej)

1.7.2. liczba uśmiechów

1.7.3. kontakt wzrokowy (długość)

1.7.4. intymność, poufność rozmowy

2. NIETRESCIOWE ASPEKTY MOWY

2.1. płynność mowy

2.2. szybkość

2.3. tonacja

2.4. dźwięki parafonetyczne ( eh, aha )

2.5. jąkanie się

3. MIMIKA

3.1. ludzie dobrze kontrolują swoją mimikę, więc jest bardziej komunikatem niż wyrażaniem autentycznych emocji

4. ZAPACH

4.1. przeniesienie ze zwierząt na relacje między ludzkie, ale chociaż komunikacja zapachowa jest to nie ma dużego znaczenia, feromony to bujda: mamy słabszy węch niż np. zwierzęta, więc zapach nie ma dla nas, aż tak wielkiego znaczenia

5. DOTYK

5.1. są kultury, gdzie np. poklepanie jest formą przywitania, ale w innych kulturach ten gest oznacza co innego np. w kulturze arabskiej mężczyźni mogą pozdrawiać się przez dotyk, ale kobiety już nie