Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Centralny układ nerwowy by Mind Map: Centralny układ nerwowy
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Centralny układ nerwowy

Część centralna

Mózg

Rdzeń kręgowy

Układ obwodowy

Układy

Somatyczny

To nerwy czaszkowe - 12 par, mięśnie, stawy przy czaszce

To nerwy rdzeniowe - dochodzą do wszystkich mięśni, stawów, narządów zewnętrznych

Niosą informacje pobudzające lub hamujące

Wegetatywny

Odpowiada za nasze procesy życiowe

Nerwowy

neurony - na poziomie mikro ( komórki nerwowe, mają charakterystyczny wygląd ). Komórki nerwowe są stale aktywne bio - elektrycznie

Neuroprzekaźniki

acetylocholina

działa pobudzająco i hamująco w synapsach wszystkich części układu nerwowego, wzmacnia reaktywność komórek nerwowych na sygnały od innych neuronów, praca mięśni, pamięć, funkcje poznawcze

serotonina

działa pobudzająco i hamująco, procesy snu i pobudzenia emocjonalnego, łaknienie, niedobór w stanach depresji

dopamina

działa głównie hamująco w obwodowym układzie nerwowym ( dowolne czynności ruchowe - niedobór w chorobie Parkinsona ), odpowiada za pamięć, funkcje poznawcze, uczenie się, nastrój ( niedobór w depresji ), wzbudzenie emocjonalne ( nadmiar w schizofrenii )

adrenalina i noradrenalina

działają pobudzająco i hamująco, to zarazem hormony, czynności ruchowe i poznawcze, stany czuwania i wzbudzenia, reagowanie na stres, uczenie się, pamięć

GABA

działa głównie hamująco, czynności ruchowe i poznawcze, relaksacja i usopkojenie

kwas glutaminowy

działa pobudzająco, podnosi poziom czuwania - przypuszczalnie główny neuroprzekaźnik w mózgu (przeciwstawnie do GABA )

Fale mózgowe

Alfa

Beta

Theta

Delta

Faza REM

szybkie ruchy gałek ocznych, faza paradoksalna snu, nasze mięśnie są rozluźnione, bardzo duża aktywność wizualna

Płaty mózgowe

Hipokamp

struktura mająca kształt konika morskiego, " ośrodek pamięci", przekształcenie impulsów elektrycznych w stałe elementy pamięci, stres ingeruje w jego aktywność - niszczy neurony w hipokampie

Ciało migdałowate

( mieści się blisko hipokampa ), ośrodek podstawowych emocji, zaangażowanie emocjonalne ( pamięć emocjonalna )