Centralny układ nerwowy

Wykład z psychologii rozwojowej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Centralny układ nerwowy by Mind Map: Centralny układ nerwowy

1. Część centralna

1.1. Mózg

1.2. Rdzeń kręgowy

2. Układ obwodowy

3. Układy

3.1. Somatyczny

3.1.1. To nerwy czaszkowe - 12 par, mięśnie, stawy przy czaszce

3.1.2. To nerwy rdzeniowe - dochodzą do wszystkich mięśni, stawów, narządów zewnętrznych

3.1.3. Niosą informacje pobudzające lub hamujące

3.2. Wegetatywny

3.2.1. Odpowiada za nasze procesy życiowe

3.3. Nerwowy

3.3.1. neurony - na poziomie mikro ( komórki nerwowe, mają charakterystyczny wygląd ). Komórki nerwowe są stale aktywne bio - elektrycznie

4. Neuroprzekaźniki

4.1. acetylocholina

4.1.1. działa pobudzająco i hamująco w synapsach wszystkich części układu nerwowego, wzmacnia reaktywność komórek nerwowych na sygnały od innych neuronów, praca mięśni, pamięć, funkcje poznawcze

4.2. serotonina

4.2.1. działa pobudzająco i hamująco, procesy snu i pobudzenia emocjonalnego, łaknienie, niedobór w stanach depresji

4.3. dopamina

4.3.1. działa głównie hamująco w obwodowym układzie nerwowym ( dowolne czynności ruchowe - niedobór w chorobie Parkinsona ), odpowiada za pamięć, funkcje poznawcze, uczenie się, nastrój ( niedobór w depresji ), wzbudzenie emocjonalne ( nadmiar w schizofrenii )

4.4. adrenalina i noradrenalina

4.4.1. działają pobudzająco i hamująco, to zarazem hormony, czynności ruchowe i poznawcze, stany czuwania i wzbudzenia, reagowanie na stres, uczenie się, pamięć

4.5. GABA

4.5.1. działa głównie hamująco, czynności ruchowe i poznawcze, relaksacja i usopkojenie

4.6. kwas glutaminowy

4.6.1. działa pobudzająco, podnosi poziom czuwania - przypuszczalnie główny neuroprzekaźnik w mózgu (przeciwstawnie do GABA )

5. Fale mózgowe

5.1. Alfa

5.2. Beta

5.3. Theta

5.4. Delta

6. Faza REM

6.1. szybkie ruchy gałek ocznych, faza paradoksalna snu, nasze mięśnie są rozluźnione, bardzo duża aktywność wizualna

7. Płaty mózgowe

8. Hipokamp

8.1. struktura mająca kształt konika morskiego, " ośrodek pamięci", przekształcenie impulsów elektrycznych w stałe elementy pamięci, stres ingeruje w jego aktywność - niszczy neurony w hipokampie

9. Ciało migdałowate

9.1. ( mieści się blisko hipokampa ), ośrodek podstawowych emocji, zaangażowanie emocjonalne ( pamięć emocjonalna )