Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

METODY BADAń PEDAGOGICZNYCH by Mind Map: METODY BADAń PEDAGOGICZNYCH
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

METODY BADAń PEDAGOGICZNYCH

NAUKA

dąży do tego aby uzasadnić, pewność, wiarygodność

uzasadnienie tez

uporządkowane logicznie twierdzenia

twierdzenia powszechnie uznawane

moralnie zdystansowana

POZNANIE NAUKOWE

PRAWA NAUKI

WIEDZA

naukowa

potoczna

objawiona

ideologia

cechy wspólne

zbiór tez

opis świata

próba wyjaśnienia świata

język, pojęcia

coś wynika z czegoś

IDEOLOGIA

mniejsza troska o to czy coś jest prawdziwe

ma lepiej służyć społeczeństwu

nie dba o uzasadnienie

nie jest spójna, wewnętrznie sprzeczna

wyraża interesy danej grupy w danym czasie

zakorzeniona w orientacjach politycznych

przekonanie o własnej wyższości moralnej