METODY BADAń PEDAGOGICZNYCH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
METODY BADAń PEDAGOGICZNYCH by Mind Map: METODY BADAń PEDAGOGICZNYCH

1. NAUKA

1.1. dąży do tego aby uzasadnić, pewność, wiarygodność

1.2. uzasadnienie tez

1.3. uporządkowane logicznie twierdzenia

1.4. twierdzenia powszechnie uznawane

1.5. moralnie zdystansowana

1.6. POZNANIE NAUKOWE

1.6.1. ogólnie-praktycznie

1.6.1.1. język dąży do śćisłości

1.6.1.2. występują twierdzenia uzasadnione logicznie lub empirycznie

1.6.1.3. stałe weryfikowanie

1.6.2. postawy intelektulanej

1.6.2.1. odwaga w myśleniu

1.6.2.2. dociekliwość

1.6.2.3. wszechstronność i precyzja

1.6.2.4. krytycyzm

1.7. PRAWA NAUKI

1.7.1. uzasadnione potwierdzone twierdzenia mające charakter ogólny

1.7.2. prawidłowość

2. WIEDZA

2.1. naukowa

2.2. potoczna

2.3. objawiona

2.3.1. od Boga, przekazy i ślady wiedzy świadczą o istnieniu Boga

2.3.2. magia

2.4. ideologia

2.4.1. zbiór przekonań i przeświadczeń

3. cechy wspólne

3.1. zbiór tez

3.2. opis świata

3.3. próba wyjaśnienia świata

3.4. język, pojęcia

3.5. coś wynika z czegoś

4. IDEOLOGIA

4.1. mniejsza troska o to czy coś jest prawdziwe

4.2. ma lepiej służyć społeczeństwu

4.3. nie dba o uzasadnienie

4.4. nie jest spójna, wewnętrznie sprzeczna

4.5. wyraża interesy danej grupy w danym czasie

4.6. zakorzeniona w orientacjach politycznych

4.7. przekonanie o własnej wyższości moralnej