Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Metody badań pedagogicznych (wstęp - wykład 17.02.10) by Mind Map: Metody badań
pedagogicznych
(wstęp -
wykład
17.02.10)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Metody badań pedagogicznych (wstęp - wykład 17.02.10)

NAUKA

ZNACZENIE TERMINU

odwołujący się do nauczania

dyscyplina naukowa, forma działalności służąca do poznawania rzeczywistości

sposób zdobywania wiedzy

ASPEKTY NAUKI

nie odpowiada na pyt. "po co", "jaki ma sens"

rodzaj działalności instytucjonalnej

posługiwanie się pewnymi czynnościami, posiadanie określonych umiejętności służących do zdobywania wiedzy

PODZIAŁ

formalna- dowodzenie twierdzeń na zasadzie rozumowania

empiryczna - zakorzeniona w doświadczeniu, poparta w badaniach

dedukcyjna - przechodzenie od ogółu do szczegółu, punktem wyjścia są teorie i założenia

indukcyjna - zbieranie danych od szczegółu do ogółu, wychodzi się od obserwacji do twierdzeń

WIEDZA

FUNKCJE

poczucie rozumienia

funkcja praktyczna (odwołanie się do posiadanej wiedzy)

pozwala na opis i wyjaśnienia

zbiór twierdzeń i hipotez dot. aspektu rzeczywistości

CECHY POZNANIA NAUKOWEGO

charakter systematyczny, podporządkowany pewnym regułom

obiektywność

sprawdzalność

intersubiektywność

użyteczność

GROMADZENIE WIEDZY POTOCZNEJ (poprzez obserwację ludzi i świata wokół)

CECHY WIEDZY POTOCZNEJ, zakorzeniona w zdolnościach indywidualnych jednostki, nie ma założenia,że "ja się mylę", oczywistość sądów, partykularyzm, opiera się na niewielkiej bazie obserwacji przypadków, mało uporządkowana i usystematyzowana, język niedokładny, ma charakter praktyczny, częściowo uświadamiana

PODZIAL

proceduralna

deklaratywna