Metody badań pedagogicznych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metody badań pedagogicznych by Mind Map: Metody badań pedagogicznych

1. Metodologia

1.1. rodzaj wiedzy na temat zdobywania wiedzy w konkretnej dziedzinie

1.1.1. ogólna

1.1.1.1. w jaki sposób postępować, by zdobywać wiedzę pożyteczną

1.1.2. szczegółowa

1.1.2.1. poświęcona poszczególnym dyscyplinom

2. New node

3. Nauka

3.1. socjologiczno-historyczna

3.1.1. nakłady na naukę

3.1.2. obecni naukowcy

3.1.3. charakter instytucjonalny

3.2. funkcjonalna

3.2.1. opis czynności, które służą zdobyciu wiedzy

3.2.2. by uprawiać naukę, trzeba znać reguły

3.3. nastawiona na opis i wyjaśnienie

3.3.1. traktowana jako coś, co przynosi wiedzę na dany temat

3.3.2. zbiór twierdzeń i hipotez dotyczących jakiegoś aspektu rzeczywistości

4. New node

5. Poznanie naukowe

5.1. charakter systematyczny

5.2. sprawdzalność

5.3. urzyteczność

5.4. obiektywność

5.5. weryfikowalność

6. Wiedza

6.1. potoczna

6.1.1. przeciwieństwo wiedzy naukowej

6.1.2. zakorzeniona w doświadczeniach

6.1.3. mniej uporzątkowana

6.2. proceduralna

6.2.1. wiedza niema

6.3. deklaratywna

6.3.1. wiedza że, dlaczego

6.3.2. nie ma reguł, sprawdzania trafności