Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Metody badań pedagogicznych by Mind Map: Metody badań pedagogicznych
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Metody badań pedagogicznych

Metodologia

rodzaj wiedzy na temat zdobywania wiedzy w konkretnej dziedzinie

New node

Nauka

socjologiczno-historyczna

funkcjonalna

nastawiona na opis i wyjaśnienie

New node

Poznanie naukowe

charakter systematyczny

sprawdzalność

urzyteczność

obiektywność

weryfikowalność

Wiedza

potoczna

proceduralna

deklaratywna