Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Metody badań pedagogicznych by Mind Map: Metody badań
pedagogicznych
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Metody badań pedagogicznych

Metodologia

rodzaj wiedzy na temat zdobywania wiedzy w konkretnej dziedzinie

ogólna, w jaki sposób postępować, by zdobywać wiedzę pożyteczną

szczegółowa, poświęcona poszczególnym dyscyplinom

New node

Nauka

socjologiczno-historyczna

nakłady na naukę

obecni naukowcy

charakter instytucjonalny

funkcjonalna

opis czynności, które służą zdobyciu wiedzy

by uprawiać naukę, trzeba znać reguły

nastawiona na opis i wyjaśnienie

traktowana jako coś, co przynosi wiedzę na dany temat

zbiór twierdzeń i hipotez dotyczących jakiegoś aspektu rzeczywistości

New node

Poznanie naukowe

charakter systematyczny

sprawdzalność

urzyteczność

obiektywność

weryfikowalność

Wiedza

potoczna

przeciwieństwo wiedzy naukowej

zakorzeniona w doświadczeniach

mniej uporzątkowana

proceduralna

wiedza niema

deklaratywna

wiedza że, dlaczego

nie ma reguł, sprawdzania trafności