Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nauka by Mind Map: Nauka

1. Aspekty nauki

1.1. Jest traktowana jako sposób zdobywania wiedzy

1.2. Ma charakter instytucjonalny

1.3. Posiada sens funkcjonalny

2. Metodologia

2.1. Poziom ogólny

2.1.1. Jak postępować, aby zdobywać wiedzę

2.2. Poziom szczegółowy

2.2.1. Jak zbierać dane z poszczególnych dziedzin

3. Podział nauk

3.1. Formalne

3.1.1. Inaczej teoretyczne formułowanie sądów na podstawie rozumowania np.: filozofia, etyka

3.2. Empiryczne

3.2.1. Twierdzenia, sądy. Powinny być zakorzenione w doświadczeniu i powinny mieć oparcie w wynikach badań.

3.3. Inny

3.3.1. Dedukcyjne

3.3.1.1. Od ogółu do szczegółu

3.3.2. Indukcyjne

3.3.2.1. Od szczegółu do ogółu

4. Cechy poznawania naukowego

4.1. Systematyczność

4.2. obiektywność

4.3. Sprawdzalność

4.4. Użyteczność