Szanse sukcesu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Szanse sukcesu by Mind Map: Szanse sukcesu

1. obiektywne szanse

1.1. ocena własnych szans przy analizie czynników wpływu zewnętrznego (niezależnego od nas)

2. samoocena

2.1. konkretna

2.2. ogólna

2.2.1. zaniżona

2.2.2. zawyżona

2.2.3. adekwatna (realistyczna)

2.3. poczucie własnej wartości

3. społeczne porównanie

3.1. obraz siebie na tle danej grupy społecznej lub ogółu społeczeństwa, porównanie siebie do jednostek podobnych do nas

4. poczucie kontroli (związek pomiędzy działaniami i efektami)

4.1. wewnętrzne

4.1.1. osoba jest przeświadczona, że sukces zależy od niej

4.2. zewnętrzne

4.2.1. osoba myśli, że efekty zależą głównie od czynników zewnętrznych

5. ogólne nastawienie do życia

5.1. optymizm

5.1.1. sukces zawdzięczamy sobie (czynnikom wewnętrznym), porażka wynika z czynników od nas niezależnych

5.2. pesymizm

5.2.1. sukces zależy od czynników zewnętrznych, a porażka od czynników wewnętrznych

6. siła motywacji

6.1. M=f (A, Ps)