Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Szanse sukcesu by Mind Map: Szanse sukcesu
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Szanse sukcesu

obiektywne szanse

ocena własnych szans przy analizie czynników wpływu zewnętrznego (niezależnego od nas)

samoocena

konkretna

ogólna

zaniżona

zawyżona

adekwatna (realistyczna)

poczucie własnej wartości

społeczne porównanie

obraz siebie na tle danej grupy społecznej lub ogółu społeczeństwa, porównanie siebie do jednostek podobnych do nas

obraz siebie na tle danej grupy społecznej lub ogółu społeczeństwa, porównanie siebie do jednostek podobnych do nas

poczucie kontroli (związek pomiędzy działaniami i efektami)

wewnętrzne

osoba jest przeświadczona, że sukces zależy od niej

zewnętrzne

osoba myśli, że efekty zależą głównie od czynników zewnętrznych

ogólne nastawienie do życia

optymizm

sukces zawdzięczamy sobie (czynnikom wewnętrznym), porażka wynika z czynników od nas niezależnych

pesymizm

sukces zależy od czynników zewnętrznych, a porażka od czynników wewnętrznych

siła motywacji

M=f (A, Ps)