Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

etyka by Mind Map: etyka
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

etyka

dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.

Ze względu na zakres obowiązywania norm moralnych

teorie obiektywistyczne

teorie subiektywistyczne

Ze względu na źródło pochodzenia norm moralnych

naturalizm

antynaturalizm

emotywizm

Ze względu na ocenę zachowań ludzi

motywizm

efektywizm

nominalizm