etyka

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
etyka by Mind Map: etyka

1. Ze względu na zakres obowiązywania norm moralnych

1.1. teorie obiektywistyczne

1.2. teorie subiektywistyczne

2. Ze względu na źródło pochodzenia norm moralnych

2.1. naturalizm

2.2. antynaturalizm

2.3. emotywizm

3. Ze względu na ocenę zachowań ludzi

3.1. motywizm

3.2. efektywizm

3.3. nominalizm