Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Dyscyplina i kierowanie klasą by Mind Map: Dyscyplina i kierowanie
klasą
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Dyscyplina i kierowanie klasą

Teoria kierowania

Metody behawioralne

Model modyfikacji zachowań

Model dyscypliny asertywnej

Model Jonesa

Teoria przewodnictwa

Metody poznawcze

Model logicznych konsekwencji

Model terapii wyboru

Model dyscypliny rozsądnej

Teoria interwencji niedyrektywnej

Metody psychodynamiczne

Model treningu skuteczności

Model analizy tranzakcyjnej