Dyscyplina i kierowanie klasą

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dyscyplina i kierowanie klasą by Mind Map: Dyscyplina i kierowanie klasą

1. Teoria kierowania

1.1. Metody behawioralne

1.1.1. Model modyfikacji zachowań (Skinner)

1.1.2. Model dyscypliny asertywnej (Counter)

1.1.3. Model Jonesa

2. Teoria przewodnictwa

2.1. Metody poznawcze

2.1.1. Model logicznych konsekwencji (Dreikhurst)

2.1.2. Model terapii wyboru (Glesser)

2.1.3. Model dyscypliny rozsądnej (Gothercoal)

3. Teoria interwencji niedyrektywnej

3.1. Metody psychodynamiczne

3.1.1. Model treningu skuteczności (Gordon)

3.1.2. Model analizy tranzakcyjnej (Berne)