Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Skala Niedostosowania S (SNS)połecznego by Mind Map: Skala Niedostosowania S (SNS)połecznego
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Skala Niedostosowania S (SNS)połecznego

NIeprzystosowanie Rówieśnicze

mierzy w funkcjonowanie jednostki w roli - w ocenie kolegów szkolnych

pozwala na określenie w jakim stopniu jednostka identyfikuje się z przyjętymi normami i wzorami zachowań funkcjonującymi w grupie rówieśniczej

Nieprzystosowanie Rodzinne

w jakim stopniu dziecko jest związane z rodziną

w jaki sposób reaguje nieprawidłowo na wymagania roli

Nieprzystosowanie Szkolne

mierzy funkcjonowanie dziecka w szkole w ocenie wychowawcy szkolnego, który ma najpełniejszy obraz jego zachowania

Zachowania antyspołeczne

mierzy nasilenie zachowań antyspołecznych występujących u jednostki i dezorganizujących prawidłowe i efektywne funkcjonowanie społeczne

Kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych

mierzy stopień nagromadzenia niekorzystnych czynników biopsychicznych występujących u dzieci

zaburzenia funkcji percepcyjnych i wykonawczych

Kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych

mierzy stopień nagromadzenia czynników socjokulturowych w tym czynników naznaczających