Skala Niedostosowania S (SNS)połecznego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Skala Niedostosowania S (SNS)połecznego by Mind Map: Skala Niedostosowania S (SNS)połecznego

1. NIeprzystosowanie Rówieśnicze

1.1. mierzy w funkcjonowanie jednostki w roli - w ocenie kolegów szkolnych

1.2. pozwala na określenie w jakim stopniu jednostka identyfikuje się z przyjętymi normami i wzorami zachowań funkcjonującymi w grupie rówieśniczej

2. Nieprzystosowanie Rodzinne

2.1. w jakim stopniu dziecko jest związane z rodziną

2.2. w jaki sposób reaguje nieprawidłowo na wymagania roli

3. Nieprzystosowanie Szkolne

3.1. mierzy funkcjonowanie dziecka w szkole w ocenie wychowawcy szkolnego, który ma najpełniejszy obraz jego zachowania

4. Zachowania antyspołeczne

4.1. mierzy nasilenie zachowań antyspołecznych występujących u jednostki i dezorganizujących prawidłowe i efektywne funkcjonowanie społeczne

5. Kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych

5.1. mierzy stopień nagromadzenia niekorzystnych czynników biopsychicznych występujących u dzieci

5.2. zaburzenia funkcji percepcyjnych i wykonawczych

6. Kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych

6.1. mierzy stopień nagromadzenia czynników socjokulturowych w tym czynników naznaczających