Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Skala Niedostosowania S (SNS)połecznego by Mind Map: Skala Niedostosowania S
(SNS)połecznego
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Skala Niedostosowania S (SNS)połecznego

NIeprzystosowanie Rówieśnicze

mierzy w funkcjonowanie jednostki w roli - w ocenie kolegów szkolnych

pozwala na określenie w jakim stopniu jednostka identyfikuje się z przyjętymi normami i wzorami zachowań funkcjonującymi w grupie rówieśniczej

Nieprzystosowanie Rodzinne

w jakim stopniu dziecko jest związane z rodziną

w jaki sposób reaguje nieprawidłowo na wymagania roli

Nieprzystosowanie Szkolne

mierzy funkcjonowanie dziecka w szkole w ocenie wychowawcy szkolnego, który ma najpełniejszy obraz jego zachowania

Zachowania antyspołeczne

mierzy nasilenie zachowań antyspołecznych występujących u jednostki i dezorganizujących prawidłowe i efektywne funkcjonowanie społeczne

Kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych

mierzy stopień nagromadzenia niekorzystnych czynników biopsychicznych występujących u dzieci

zaburzenia funkcji percepcyjnych i wykonawczych

Kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych

mierzy stopień nagromadzenia czynników socjokulturowych w tym czynników naznaczających