Podstawy resocjalizacji

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Podstawy resocjalizacji by Mind Map: Podstawy resocjalizacji

1. Cele Pedagogiki resocjalizacyjnej

1.1. Kształtowanie postaw społecznych

1.2. Czujna pomoc w kształtowaniu aspiracji i planów życiowych

1.3. Utrwalanie zdobytych wartości, postaw i norm

1.4. Zmierzanie do wzbudzenia konstruktywnych działań

1.5. stwarzanie pociągających perspektyw wywołujących pragnienie innego życia

1.6. rozwijanie więzi uczuciowej

2. Zasady pedagogiki Resocjalizacyjnej

2.1. Zasada akceptacji

2.1.1. Jednostka z odchyleniami od normy to osoba, której przysługuje pełnia praw, szczególnie uwzględniających jej osobę jako człowieka mająca prawo do opieki i pomocy.

2.2. Zasada pomocy

2.2.1. należy pomóc jednostce, takiej która bez tej pomocy nie jest wstanie sama sobie poradzić.

2.3. Zasada kształtowania postaw

2.3.1. uświadomienie konieczności posiadania celów, marzeń, które wyznaczają perspektywę celów.

2.4. Zasada współpracy ze środowiskiem

2.4.1. nie można jednostki spostrzegać w oderwaniu od otoczenia, należy przystawać to środowisko do jednostki.

2.5. Zasada systematyczności

2.5.1. podkreślenie znaczenia planowego, systematycznego działania.

2.6. Zasada indywidualności

2.6.1. każda jednostka jest indywidualna, w szczególności w odniesieniu do dzieci, uczniów, w którym każdy uczeń ma prawo do pomocy w nauce itp.

3. Skala niedostosowania społecznego

3.1. Niedostosowanie rówieśnicze

3.1.1. Nawiązywanie przyjaźni

3.1.2. Utrzymywanie przyjaźni

3.1.3. Akceptowanie przez kolegów

3.1.4. Popularność wśród rówieśników

3.1.5. Współpraca z kolegami

3.1.6. Dotrzymywanie obietnic

3.1.7. Uczynność

3.1.8. Sprzeczki z kolegami

3.1.9. Preferencje towarzyskie

3.1.10. Więź z kolegami

3.2. Niedostosowanie Rodzinne

3.3. Niedostosowanie szkolne

3.4. Zachowania antyspołeczne

3.5. Kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych

3.6. Kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych

4. Czym jest resocjalizacja?

4.1. Ponownym uspołecznieniem człowieka

4.2. Naprawieniem błędów wychowawczych

4.3. Przeprowadzenie zmian w człowieku

5. Podmiotemresocjalizacji są ludzie, którzy znajdują się w określonej sytuacji wychowawczej, która ma powodować, że ich osobowość ulegać będzie przemianom.