Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Podstawy resocjalizacji by Mind Map: Podstawy resocjalizacji
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Podstawy resocjalizacji

Cele Pedagogiki resocjalizacyjnej

Kształtowanie postaw społecznych

Czujna pomoc w kształtowaniu aspiracji i planów życiowych

Utrwalanie zdobytych wartości, postaw i norm

Zmierzanie do wzbudzenia konstruktywnych działań

stwarzanie pociągających perspektyw wywołujących pragnienie innego życia

rozwijanie więzi uczuciowej

Zasady pedagogiki Resocjalizacyjnej

Zasada akceptacji

Zasada pomocy

Zasada kształtowania postaw

Zasada współpracy ze środowiskiem

Zasada systematyczności

Zasada indywidualności

Skala niedostosowania społecznego

Niedostosowanie rówieśnicze

Niedostosowanie Rodzinne

Niedostosowanie szkolne

Zachowania antyspołeczne

Kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych

Kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych

Czym jest resocjalizacja?

Ponownym uspołecznieniem człowieka

Naprawieniem błędów wychowawczych

Przeprowadzenie zmian w człowieku

Podmiotemresocjalizacji są ludzie, którzy znajdują się w określonej sytuacji wychowawczej, która ma powodować, że ich osobowość ulegać będzie przemianom.