Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Podstawy resocjalizacji by Mind Map: Podstawy
resocjalizacji
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Podstawy resocjalizacji

Cele Pedagogiki resocjalizacyjnej

Kształtowanie postaw społecznych

Czujna pomoc w kształtowaniu aspiracji i planów życiowych

Utrwalanie zdobytych wartości, postaw i norm

Zmierzanie do wzbudzenia konstruktywnych działań

stwarzanie pociągających perspektyw wywołujących pragnienie innego życia

rozwijanie więzi uczuciowej

Zasady pedagogiki Resocjalizacyjnej

Zasada akceptacji

Jednostka z odchyleniami od normy to osoba, której przysługuje pełnia praw, szczególnie uwzględniających jej osobę jako człowieka mająca prawo do opieki i pomocy.

Zasada pomocy

należy pomóc jednostce, takiej która bez tej pomocy nie jest wstanie sama sobie poradzić.

Zasada kształtowania postaw

uświadomienie konieczności posiadania celów, marzeń, które wyznaczają perspektywę celów.

Zasada współpracy ze środowiskiem

nie można jednostki spostrzegać w oderwaniu od otoczenia, należy przystawać to środowisko do jednostki.

Zasada systematyczności

podkreślenie znaczenia planowego, systematycznego działania.

Zasada indywidualności

każda jednostka jest indywidualna, w szczególności w odniesieniu do dzieci, uczniów, w którym każdy uczeń ma prawo do pomocy w nauce itp.

Skala niedostosowania społecznego

Niedostosowanie rówieśnicze

Nawiązywanie przyjaźni

Utrzymywanie przyjaźni

Akceptowanie przez kolegów

Popularność wśród rówieśników

Współpraca z kolegami

Dotrzymywanie obietnic

Uczynność

Sprzeczki z kolegami

Preferencje towarzyskie

Więź z kolegami

Niedostosowanie Rodzinne

Niedostosowanie szkolne

Zachowania antyspołeczne

Kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych

Kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych

Czym jest resocjalizacja?

Ponownym uspołecznieniem człowieka

Naprawieniem błędów wychowawczych

Przeprowadzenie zmian w człowieku

Podmiotemresocjalizacji są ludzie, którzy znajdują się w określonej sytuacji wychowawczej, która ma powodować, że ich osobowość ulegać będzie przemianom.