Zakłady Resocjalizacji w Polsce

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zakłady Resocjalizacji w Polsce by Mind Map: Zakłady Resocjalizacji w Polsce

1. Policyjna Izba dziecka

1.1. Funkcje.

1.1.1. opiekuńczo wychowawcza,

1.1.2. selekcyjna,

1.1.3. diagnostyczna,

1.1.4. profilaktyczna

1.2. Zwolnienie nieletniego

1.2.1. ustalenie przyczyny zatrzymania

1.2.2. polecenie sądu rodzinnego

1.2.3. niezachowanie terminu powiadomienia sądu

2. Zakłady poprawcze

2.1. Typy

2.1.1. Zakłady resocjalizacyjne otwarte

2.1.2. Zakłady resocjalizacyjne półotwarte

2.1.3. Zaklady resocjalizacyjne zamknięte

2.2. Zadania

2.2.1. nauczanie i wychowywanie

2.2.2. kształcenie zawodowe

2.2.3. zagospodarowywanie czasu wolnego

2.3. Rodzaje

2.3.1. resocjalizacyjno-rewalidacyjne

2.3.2. resocjalizacyjno-terapeutyczne

2.3.3. o wzmożonym nadzorze wychowawczym

3. Zakłady Karne

3.1. Typy

3.1.1. Otwarte

3.1.2. Półotwarte

3.1.3. Zamknięte

3.2. Rodzaje funkcjonaruiszy

3.2.1. Funkcjonaruisze w bezpośredniej styczności

3.2.2. Funcjonaruisze w ograniczonej styczności

3.2.3. Funkcjonaruisze nie mający styczności

3.3. Rodzaje

3.3.1. Dla młodocianych

3.3.2. Dla odbywających karę pierwszy raz

3.3.3. Dla recydywistów penitencjarnych

3.3.4. Dla odbywających kare aresztu wojskowego