Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zakłady Resocjalizacji w Polsce by Mind Map: Zakłady Resocjalizacji
w Polsce
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Zakłady Resocjalizacji w Polsce

Policyjna Izba dziecka

Zakład karny- specjalnie strzeżone miejce i wyposażone w system zabezpieczeń miejsce przymusowego odosobnienia, w którym osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu odbywają karę pozbawienia wolności.

Funkcje.

opiekuńczo wychowawcza,

selekcyjna,

diagnostyczna,

profilaktyczna

Zwolnienie nieletniego

ustalenie przyczyny zatrzymania

polecenie sądu rodzinnego

niezachowanie terminu powiadomienia sądu

Zakłady poprawcze

Typy

Zakłady resocjalizacyjne otwarte

Zakłady resocjalizacyjne półotwarte

Zaklady resocjalizacyjne zamknięte

Zadania

nauczanie i wychowywanie

kształcenie zawodowe

zagospodarowywanie czasu wolnego

Rodzaje

resocjalizacyjno-rewalidacyjne

resocjalizacyjno-terapeutyczne

o wzmożonym nadzorze wychowawczym

Zakłady Karne

Typy

Otwarte

Półotwarte

Zamknięte

Rodzaje funkcjonaruiszy

Funkcjonaruisze w bezpośredniej styczności

Funcjonaruisze w ograniczonej styczności

Funkcjonaruisze nie mający styczności

Rodzaje

Dla młodocianych

Dla odbywających karę pierwszy raz

Dla recydywistów penitencjarnych

Dla odbywających kare aresztu wojskowego