Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zakłady Resocjalizacji w Polsce by Mind Map: Zakłady Resocjalizacji w Polsce
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Zakłady Resocjalizacji w Polsce

Policyjna Izba dziecka

Zakład karny- specjalnie strzeżone miejce i wyposażone w system zabezpieczeń miejsce przymusowego odosobnienia, w którym osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu odbywają karę pozbawienia wolności.

Funkcje.

Zwolnienie nieletniego

Zakłady poprawcze

Typy

Zadania

Rodzaje

Zakłady Karne

Typy

Rodzaje funkcjonaruiszy

Rodzaje