Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEORIE by Mind Map: TEORIE

1. Elementy

1.1. przedmiot

1.2. twierdzenia, tezy, prawidłowości

1.3. sposób zbierania danych

1.4. sposób weryfikacji twierdzeń

1.5. język

2. Wymagania

2.1. uporządkowana

2.2. nie sprzeczna

2.3. obiektywna

2.4. komunikatywna

2.4.1. zrozumiała przynajmniej dla osób, które się zajmują daną dziedziną

2.5. weryfikowalna, sprawdzalna

3. Funkcje

3.1. wyjaśnia pewien aspekt rzeczywistości

3.1.1. wyjaśnianie genetyczne

3.1.2. wyjaśnianie funkcjonalne

3.1.3. wyjaśnianie teologiczno-funkcjonalne

3.1.4. wyjaśnianie logiczne

3.2. funkcja predyktywna

3.3. funkcja praktyczna

3.4. funkcja heurystyczna

4. Wady

4.1. każda teoria upraszcza, ogranicza

4.2. często nie nadążają za zmianami w rzeczywistości

4.3. narzucają ludziom pewne sposoby widzenia, myślenia, kategorie

5. toto