Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

TEORIE by Mind Map: TEORIE
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

TEORIE

Elementy

przedmiot

twierdzenia, tezy, prawidłowości

sposób zbierania danych

sposób weryfikacji twierdzeń

język

Wymagania

uporządkowana

Teoria dotyczy jakiejś części rzecywistości; mają różny poziom ogólności. Składa się z pewnych twierdzeń uporządkowanych w sposób logiczny.

nie sprzeczna

obiektywna

komunikatywna

zrozumiała przynajmniej dla osób, które się zajmują daną dziedziną

weryfikowalna, sprawdzalna

Funkcje

wyjaśnia pewien aspekt rzeczywistości

wyjaśnianie genetyczne

wyjaśnianie funkcjonalne

wyjaśnianie teologiczno-funkcjonalne

wyjaśnianie logiczne

funkcja predyktywna

funkcja praktyczna

funkcja heurystyczna

Wady

każda teoria upraszcza, ogranicza

często nie nadążają za zmianami w rzeczywistości

narzucają ludziom pewne sposoby widzenia, myślenia, kategorie

toto