Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pedeutologia by Mind Map: Pedeutologia

1. Główne zajęcia

1.1. badania osobowości nauczyciela

1.1.1. New node

1.2. studia nad autorytetem nauczyciela

1.3. badania nad doborem kandydatów na nauczyciela

1.4. badania nad kształceniem nauczyciela

1.5. określenie miejsca nauczyciela w społeczeństwie

2. Kierunki

2.1. historyczno-pedeutologiczne

2.2. psychologiczno-pedagogiczne

2.3. socjologiczno-pedagogiczne

2.3.1. nauczyciele jako grupa społeczna

2.4. komparatystyczne

2.4.1. porównywanie statusu w innych krajach

2.4.2. porównywanie osobowości w innych krajach

2.5. podejmujące problematykę szczegółową

2.5.1. efektywność pracy

3. Rola i miejsce nauczyciela przez epoki

3.1. Chiny

3.1.1. każdy może zostać nauczycielem jeśli uświadomi sobie to duchowo

3.2. Indie

3.2.1. nauczyciel jako kapłan, asceta

3.3. Sparta

3.3.1. nauczycielem był każdy dorosły

3.4. Ateny

3.4.1. wychowanie w służbie różnych muz

3.5. Starożytny Rzym

3.5.1. nauka pisania i czytania

3.6. Średniowiecze

3.6.1. kościół powoływał nauczycieli

3.6.2. wychowanie rycerskie

3.7. Renesans

3.7.1. nauczyciel eurodyta

3.8. Oświecenie

3.8.1. nauczyciele samozwańczy

3.9. XX wiek

3.9.1. pajdocentryzm

3.10. XXI wiek

3.10.1. nauczyciel z powołania

3.10.2. nauczyciel z przymusu

4. Metody nauczania dorosłych

4.1. metody gier dydaktycznych

4.1.1. symulacyjna

4.1.2. sytuacyjna

4.1.3. inscenizacji

4.1.4. burza mózgów

4.2. systematyczne i świadome

4.2.1. efektywne przekazanie wiadomości

4.2.2. wyrobienie porządanych poglądów

4.2.3. rozwinięcie zdolności

4.2.4. wdrążeni do umiejętności samokształcenia