Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedeutologia by Mind Map: Pedeutologia
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pedeutologia

Główne zajęcia

badania osobowości nauczyciela

New node

studia nad autorytetem nauczyciela

badania nad doborem kandydatów na nauczyciela

badania nad kształceniem nauczyciela

określenie miejsca nauczyciela w społeczeństwie

Kierunki

historyczno-pedeutologiczne

psychologiczno-pedagogiczne

socjologiczno-pedagogiczne

nauczyciele jako grupa społeczna

komparatystyczne

porównywanie statusu w innych krajach

porównywanie osobowości w innych krajach

podejmujące problematykę szczegółową

efektywność pracy

Rola i miejsce nauczyciela przez epoki

Chiny

każdy może zostać nauczycielem jeśli uświadomi sobie to duchowo

Indie

nauczyciel jako kapłan, asceta

Sparta

nauczycielem był każdy dorosły

Ateny

wychowanie w służbie różnych muz

Starożytny Rzym

nauka pisania i czytania

Średniowiecze

kościół powoływał nauczycieli

wychowanie rycerskie

Renesans

nauczyciel eurodyta

Oświecenie

nauczyciele samozwańczy

XX wiek

pajdocentryzm

XXI wiek

nauczyciel z powołania

nauczyciel z przymusu

Metody nauczania dorosłych

Nauczanie- zespół czynności nauczyciela zmierzający do przekazania uczniom określonej wiedzy i wyrobienie pewnych nawyków i zachowań Kształcenie-formowanie sfery intelektualnej uczniów przez nauczyciela, kształtowanie zdolności poznawczych  

metody gier dydaktycznych

symulacyjna

sytuacyjna

inscenizacji

burza mózgów

systematyczne i świadome

efektywne przekazanie wiadomości

wyrobienie porządanych poglądów

rozwinięcie zdolności

wdrążeni do umiejętności samokształcenia