Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedeutologia by Mind Map: Pedeutologia
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pedeutologia

Główne zajęcia

badania osobowości nauczyciela

studia nad autorytetem nauczyciela

badania nad doborem kandydatów na nauczyciela

badania nad kształceniem nauczyciela

określenie miejsca nauczyciela w społeczeństwie

Kierunki

historyczno-pedeutologiczne

psychologiczno-pedagogiczne

socjologiczno-pedagogiczne

komparatystyczne

podejmujące problematykę szczegółową

Rola i miejsce nauczyciela przez epoki

Chiny

Indie

Sparta

Ateny

Starożytny Rzym

Średniowiecze

Renesans

Oświecenie

XX wiek

XXI wiek

Metody nauczania dorosłych

Nauczanie- zespół czynności nauczyciela zmierzający do przekazania uczniom określonej wiedzy i wyrobienie pewnych nawyków i zachowań Kształcenie-formowanie sfery intelektualnej uczniów przez nauczyciela, kształtowanie zdolności poznawczych  

metody gier dydaktycznych

systematyczne i świadome