Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Pedeutologia by Mind Map: Pedeutologia
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pedeutologia

Główne zajęcia

badania osobowości nauczyciela

New node

studia nad autorytetem nauczyciela

badania nad doborem kandydatów na nauczyciela

badania nad kształceniem nauczyciela

określenie miejsca nauczyciela w społeczeństwie

Kierunki

historyczno-pedeutologiczne

psychologiczno-pedagogiczne

socjologiczno-pedagogiczne

nauczyciele jako grupa społeczna

komparatystyczne

porównywanie statusu w innych krajach

porównywanie osobowości w innych krajach

podejmujące problematykę szczegółową

efektywność pracy

Rola i miejsce nauczyciela przez epoki

Chiny

każdy może zostać nauczycielem jeśli uświadomi sobie to duchowo

Indie

nauczyciel jako kapłan, asceta

Sparta

nauczycielem był każdy dorosły

Ateny

wychowanie w służbie różnych muz

Starożytny Rzym

nauka pisania i czytania

Średniowiecze

kościół powoływał nauczycieli

wychowanie rycerskie

Renesans

nauczyciel eurodyta

Oświecenie

nauczyciele samozwańczy

XX wiek

pajdocentryzm

XXI wiek

nauczyciel z powołania

nauczyciel z przymusu

Metody nauczania dorosłych

Nauczanie- zespół czynności nauczyciela zmierzający do przekazania uczniom określonej wiedzy i wyrobienie pewnych nawyków i zachowań Kształcenie-formowanie sfery intelektualnej uczniów przez nauczyciela, kształtowanie zdolności poznawczych  

metody gier dydaktycznych

symulacyjna

sytuacyjna

inscenizacji

burza mózgów

systematyczne i świadome

efektywne przekazanie wiadomości

wyrobienie porządanych poglądów

rozwinięcie zdolności

wdrążeni do umiejętności samokształcenia