Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Datornät och Distribuerade system by Mind Map: Datornät och Distribuerade
system
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Datornät och Distribuerade system

datornät

Arkitekturer, processer och kommunikationsmetoder

Architectures, Lager, Objekt-baserad, Data-centrerad, Tex webbaserade distribution, Event-baserad, Delad data-utrymme = Data-centrerad + Event-baserad

Server Clusters, Three-tier, TCP handoff

Synkronisering, konsistens och replikering

NTP - Network Time Protocol

Mutex - Mutual exclusion

lamportklockan

Vektorklocka

Objektbaserade distribuerade system

Corba, ORB, IIOP

RMI

dokumentbaserade distribuerade

Webbproxycache, hierarkisk, distribuerad

WSDL

Webbaserade distribution, TCP handoff - Frontend skickar vidare en klient till webbserver och webbservern skickar sedan tillbaka direkt till klienten istället genom Frontend. Det är handoff. Webbservern måste spoofa IP för att klienten ska prata med Webbservern. Detta gör man för att avbelasta Frontend, Multitiered architecture - Webserver<->CGI process<->Database server

CDN - Content distrubution networks

distribuerade system

applikationslagerprotokoll

Tex webben, HTTP, Persistent - anslutningen finns kvar, Transient, tvärtom för persistent - anslutningen stängs direkt efter

FTP, TCP control connection - port 21, TCP data connection - port 20

SMTP, Persistent connection

transportlagret

Stockningsfönstret (eng. congestion)

stockningskontroll (eng. congestion control)

TCP, ACK, Fairness - Alla tcp kopplingar delar lika i bandbredd, webbläsare kan missbruka genom att öppna flera kopplingar., info, Connection-oriented, Reliable transport, Flow control - sender won't overwhelm reciver, Congrestion control - throttle sender when network overloaded, kan tappa paket, längre delay, pga queue, stateless - varje tcp har inget med varandra o göra, MSS - Maximum segment size, Stop-and-wait, aka ARQ - Automatic repeat/request, Three-way handshake, syn seq=x, syn ack=x+1 seq=y, ack=y+1 seq=x+1; data

UDP, opålitlig data överföring, men kan garantera timing och minsta bandbredd

nätlagret och routing

Routing protokoll, IGP - Interior Gateway Protocol, OSPF, Dijkstras algoritm, D(x),p(x), Global routingalgoritmer , aka länktillståndsalgoritmer- alla routrar vet hela topologin, RIP, Distans-vektor med poison reverse algoritm, Decentraliserad, Bellman–Ford algoritm, Dx(y) = minv {c(x,v) + dv(y)}, EGP - Exterior Gateway Protocol, BGP - Border Gateway Protocol, ersatta EGP.

NAT - Network address Translation, översätter lokala ip som 192.0.0.1 till en "Internet" Ip, Lösningar till att ansluta till specifik en klient utifrån, Port forwarding, Universal Plug and Play () UPnP, Brygga, reläer, tex skype, Dirigeringstabell

AS - autonomt system

Dirigeringstabeller (eng. forwarding tables)

IP, Subnät, CIDR - Classless InterDomain Routing, Nätprefix - antal bitar av IP, dvs XXX.XXX.XXX.XXX/xx, MTU - Maximum transfer size, Hur stort "datagram" paket man får skicka

DNS, Typer av servers, Root name server, Top-level domain servers, Authoritative DNS servers, Local name servers, Iterativ förfrågan - Klienten frågar en server i taget, Rekusiv förfrågan - Klienten frågar och frågan förs vidare till nästa - Tar mycket mer kraft, men är effektivare, DNS records - Resource Records (RR) - A,NS,CNAME,MX osv

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, automatisk IP tilldelning, DHCP Discover, client, DHCP offer, server, DHCP request, client, DHCP ack, server

ICMP - Internet Control Message Protocol, används för att säga nätlagertillståndet, Traceroute, skickar serie med udp-datagram, beräknar RTT (Round Trip Time)-värdet

länklagret och trådlösa nät

ARP-tabell - Address Resolution protocol, tabell över IP/MAC-adress och TTL (Time-to-live)

MAC-adress - Medium Access Control

Paket

Trådlösa, RTS- Request to send, CTS - Clear to send, CSMA / CA - Collision avoidance, 802.11b a g n, device, Spectrum 2,4GHz-2.485GHz divided by 11 channels, Passive/active scanning, DIFS, delay innan man skickar igen, ad hoc, blir som en station själv och pratar med andra trådlösa apparater., SSID

Tråd, CSMA / CD - Carrier Sense Multiple Access / Collision detection

Switch, Self learning - ARP-tabellen uppdateras automatisk, Packet-switching: Store-and-forward

Länklagret, Ramar, Pålitlig förmedling mellan noder, Flow control, Error detection/correction, Paritet kontroll, Checksum, CRC - Cyclic Redundancy Check

OSI-Modellen

Applikation

Nätverksapplikationer - HTTP, SMTP, FTP

Meddelande

Transport

Process data överföring - TCP/UDP

Segment

Nätverk

Routing Protokoll

Datagram

Länk

data överföring mellan nätet

Ram

Fysiska

skickar bitarna

Kommunikation

RPC

Asynchronous RPC

Stub

Socket

Socket

Skapar

Bind

Attach local IP

Listen

Accept

Connect

Send

Receive

Close

"Måsten", Server processen igång, Skapat Socket, IP + PORT

IDL - vid kompilering skapar den stub