Datornät och Distribuerade system

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Datornät och Distribuerade system by Mind Map: Datornät och Distribuerade system

1. datornät

1.1. Arkitekturer, processer och kommunikationsmetoder

1.1.1. Architectures

1.1.1.1. Lager

1.1.1.2. Objekt-baserad

1.1.1.3. Data-centrerad

1.1.1.3.1. Tex webbaserade distribution

1.1.1.4. Event-baserad

1.1.1.5. Delad data-utrymme = Data-centrerad + Event-baserad

1.1.2. Server Clusters

1.1.2.1. Three-tier

1.1.2.2. TCP handoff

1.2. Synkronisering, konsistens och replikering

1.2.1. NTP - Network Time Protocol

1.2.2. Mutex - Mutual exclusion

1.2.3. lamportklockan

1.2.4. Vektorklocka

1.3. Objektbaserade distribuerade system

1.3.1. Corba

1.3.1.1. ORB

1.3.1.2. IIOP

1.3.2. RMI

1.4. dokumentbaserade distribuerade

1.4.1. Webbproxycache

1.4.1.1. hierarkisk

1.4.1.2. distribuerad

1.4.2. WSDL

1.4.3. Webbaserade distribution

1.4.3.1. TCP handoff - Frontend skickar vidare en klient till webbserver och webbservern skickar sedan tillbaka direkt till klienten istället genom Frontend. Det är handoff. Webbservern måste spoofa IP för att klienten ska prata med Webbservern. Detta gör man för att avbelasta Frontend

1.4.3.2. Multitiered architecture - Webserver<->CGI process<->Database server

1.4.4. CDN - Content distrubution networks

2. distribuerade system

2.1. applikationslagerprotokoll

2.1.1. Tex webben, HTTP

2.1.1.1. Persistent - anslutningen finns kvar

2.1.1.2. Transient, tvärtom för persistent - anslutningen stängs direkt efter

2.1.2. FTP

2.1.2.1. TCP control connection - port 21

2.1.2.2. TCP data connection - port 20

2.1.3. SMTP

2.1.3.1. Persistent connection

2.2. transportlagret

2.2.1. Stockningsfönstret (eng. congestion)

2.2.2. stockningskontroll (eng. congestion control)

2.2.3. TCP

2.2.3.1. ACK

2.2.3.2. Fairness - Alla tcp kopplingar delar lika i bandbredd, webbläsare kan missbruka genom att öppna flera kopplingar.

2.2.3.3. info

2.2.3.3.1. Connection-oriented

2.2.3.3.2. Reliable transport

2.2.3.3.3. Flow control - sender won't overwhelm reciver

2.2.3.3.4. Congrestion control - throttle sender when network overloaded

2.2.3.4. stateless - varje tcp har inget med varandra o göra

2.2.3.5. MSS - Maximum segment size

2.2.3.6. Stop-and-wait, aka ARQ - Automatic repeat/request

2.2.3.7. Three-way handshake

2.2.3.7.1. syn seq=x

2.2.3.7.2. syn ack=x+1 seq=y

2.2.3.7.3. ack=y+1 seq=x+1; data

2.2.4. UDP

2.2.4.1. opålitlig data överföring, men kan garantera timing och minsta bandbredd

2.3. nätlagret och routing

2.3.1. Routing protokoll

2.3.1.1. IGP - Interior Gateway Protocol

2.3.1.1.1. OSPF

2.3.1.1.2. RIP

2.3.1.2. EGP - Exterior Gateway Protocol

2.3.1.2.1. BGP - Border Gateway Protocol, ersatta EGP.

2.3.2. NAT - Network address Translation, översätter lokala ip som 192.0.0.1 till en "Internet" Ip

2.3.2.1. Lösningar till att ansluta till specifik en klient utifrån

2.3.2.1.1. Port forwarding

2.3.2.1.2. Universal Plug and Play () UPnP

2.3.2.1.3. Brygga, reläer, tex skype

2.3.2.2. Dirigeringstabell

2.3.3. AS - autonomt system

2.3.4. Dirigeringstabeller (eng. forwarding tables)

2.3.5. IP

2.3.5.1. Subnät

2.3.5.1.1. CIDR - Classless InterDomain Routing

2.3.5.2. MTU - Maximum transfer size, Hur stort "datagram" paket man får skicka

2.3.6. DNS

2.3.6.1. Typer av servers

2.3.6.1.1. Root name server

2.3.6.1.2. Top-level domain servers

2.3.6.1.3. Authoritative DNS servers

2.3.6.1.4. Local name servers

2.3.6.2. Iterativ förfrågan - Klienten frågar en server i taget

2.3.6.3. Rekusiv förfrågan - Klienten frågar och frågan förs vidare till nästa - Tar mycket mer kraft, men är effektivare

2.3.6.4. DNS records - Resource Records (RR) - A,NS,CNAME,MX osv

2.3.7. DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, automatisk IP tilldelning

2.3.7.1. DHCP Discover, client

2.3.7.2. DHCP offer, server

2.3.7.3. DHCP request, client

2.3.7.4. DHCP ack, server

2.3.8. ICMP - Internet Control Message Protocol, används för att säga nätlagertillståndet

2.3.8.1. Traceroute, skickar serie med udp-datagram, beräknar RTT (Round Trip Time)-värdet

2.4. länklagret och trådlösa nät

2.4.1. ARP-tabell - Address Resolution protocol, tabell över IP/MAC-adress och TTL (Time-to-live)

2.4.2. MAC-adress - Medium Access Control

2.4.3. Paket

2.4.4. Trådlösa

2.4.4.1. RTS- Request to send

2.4.4.2. CTS - Clear to send

2.4.4.3. CSMA / CA - Collision avoidance

2.4.4.4. 802.11b a g n

2.4.4.4.1. device

2.4.4.4.2. Spectrum 2,4GHz-2.485GHz divided by 11 channels

2.4.4.4.3. Passive/active scanning

2.4.4.4.4. DIFS, delay innan man skickar igen

2.4.4.5. ad hoc, blir som en station själv och pratar med andra trådlösa apparater.

2.4.4.6. SSID

2.4.5. Tråd

2.4.5.1. CSMA / CD - Carrier Sense Multiple Access / Collision detection

2.4.6. Switch

2.4.6.1. Self learning - ARP-tabellen uppdateras automatisk

2.4.6.2. Packet-switching: Store-and-forward

2.4.7. Länklagret

2.4.7.1. Ramar

2.4.7.2. Pålitlig förmedling mellan noder

2.4.7.3. Flow control

2.4.7.4. Error detection/correction

2.4.7.4.1. Paritet kontroll

2.4.7.4.2. Checksum

3. OSI-Modellen

3.1. Applikation

3.1.1. Nätverksapplikationer - HTTP, SMTP, FTP

3.1.2. Meddelande

3.2. Transport

3.2.1. Process data överföring - TCP/UDP

3.2.2. Segment

3.3. Nätverk

3.3.1. Routing Protokoll

3.3.2. Datagram

3.4. Länk

3.4.1. data överföring mellan nätet

3.4.2. Ram

3.5. Fysiska

3.5.1. skickar bitarna

4. Kommunikation

4.1. RPC

4.1.1. Asynchronous RPC

4.1.2. Stub

4.2. Socket

4.2.1. Socket

4.2.2. Skapar

4.2.3. Bind

4.2.4. Attach local IP

4.2.5. Listen

4.2.6. Accept

4.2.7. Connect

4.2.8. Send

4.2.9. Receive

4.2.10. Close

4.2.11. "Måsten"

4.2.11.1. Server processen igång

4.2.11.2. Skapat Socket

4.2.11.3. IP + PORT

4.3. IDL - vid kompilering skapar den stub