Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Datornät och Distribuerade system by Mind Map: Datornät och Distribuerade system
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Datornät och Distribuerade system

datornät

Arkitekturer, processer och kommunikationsmetoder

Synkronisering, konsistens och replikering

Objektbaserade distribuerade system

dokumentbaserade distribuerade

distribuerade system

applikationslagerprotokoll

transportlagret

nätlagret och routing

länklagret och trådlösa nät

OSI-Modellen

Applikation

Transport

Nätverk

Länk

Fysiska

Kommunikation

RPC

Socket

IDL - vid kompilering skapar den stub