Oppimis- ja opetusmenetelmät

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oppimis- ja opetusmenetelmät by Mind Map: Oppimis- ja opetusmenetelmät

1. Luento

1.1. Perinteinen luento

1.1.1. Auditorio

1.1.2. Diaesitys

1.2. Asiantuntijaluento

1.2.1. Auditorio

1.2.2. Verkkotallenne

1.2.2.1. Orientoiva alustus

1.2.2.2. Sparrausta, aktivointia

1.2.2.3. Luento keskeisistä sisällöistä

1.2.3. Verkkolähetys

1.2.3.1. Voi seurata verkon kautta

1.2.3.2. Miten taataan tasa-arvoisuus, mikäli osallistujia on sekä f2f että verkossa?

1.2.4. Ääniluento

1.2.4.1. Esitysmateriaali tukena

1.2.4.2. Simultaani ja/tai tallenne

1.3. Tekniset vaatimukset

1.3.1. SmartBoard

1.3.2. Erilaiset AV-järjestelmät eri saleissa

1.3.3. Uuteen tekniikkaan infoa ja ohjausta

1.4. Massaluento

1.4.1. Verkkoluento esim. 20.000 osallistujalle

1.4.2. Paikalliset pienryhmät työskentelyä varten

1.4.3. Verkkopienryhmät osallistujille, joilla ei ole paikallista ryhmää

1.4.4. Porinapiirit, chatin käyttö, aktivoivat kysymykset

1.5. Millainen on oppimisen kannalta hyvä luento?

1.5.1. Viihdettä vai asiaa?

1.6. Millaisia aktivoivia menetelmiä luennolla voisi käyttää?

1.6.1. Kalamalja

1.6.2. Kuusi ajatteluhattua

1.6.3. Flipped classroom

1.6.3.1. Käänteinen opetus

1.6.3.2. E-oppiminen

2. Tentti (arviointi)

2.1. Perinteinen tentti

2.1.1. Auditorio

2.1.2. Sähköinen tentti

2.2. Suullinen tentti

2.3. Kotitentti

2.4. Itsekorjaava, automaattinen tentti

2.4.1. Verkko, Moodle

2.4.2. Monivalintatehtävät

2.4.3. Lähtötasotesti

2.5. Ryhmätentti

2.6. Oppimisprosessin vaiheet

2.6.1. Lähtötasotesti

2.6.2. Jatkuva arviointi

2.6.3. Loppukuulustelu

2.7. Open book -tentti

2.8. Portfolio

2.8.1. Perusportfolio oppimisesta

2.8.2. Näyteportfolio

2.8.3. Oppimispäiväkirja

2.8.4. Lokikirja

2.8.5. Verkossa

2.9. Benchmarkkaus tenttikäytännöistä

2.9.1. Hyvät käytännöt kiertoon ja jakoon

2.9.2. Oppimista palvelevat arviointimenetelmät

2.10. Linkkivinkkejä

2.10.1. Ilpo Vuorinen: Tuhat tapaa opettaa

2.10.2. OAMK: Opetusmenetelmät

2.10.3. Asko Karjalainen & Tiina Kemppainen: Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä

2.10.3.1. Konferenssitentti

2.10.3.2. Posteritentti

2.10.3.3. Tieteellinen essee tai artikkeli

2.11. Missä voin tehdä tenttejä?

2.11.1. Töissä

2.11.2. Kotona

2.11.3. Verkossa (esim. Moodle)

2.11.4. ATK-luokassa

2.11.5. Auditoriossa

2.11.6. S-tenttitilassa

3. Itsenäinen opiskelu

3.1. MITEN OPISKELEN?

3.1.1. Lukemalla

3.1.1.1. Muistiinpanot

3.1.1.2. Kirjat

3.1.1.3. Lehdet

3.1.1.4. Artikkelit

3.1.1.5. Digikirjat

3.1.1.6. Verkko

3.1.2. Kuuntelemalla

3.1.2.1. Luennot

3.1.2.2. Videot

3.1.2.3. Tallenteet

3.1.3. Tekemällä

3.1.3.1. Mallioppiminen

3.1.3.2. Simulaatiot

3.1.3.3. Oppimispelit

3.1.3.4. Tutkiva oppiminen

3.1.3.5. Case-oppiminen

3.1.3.6. Dialoginen oppiminen

3.1.3.7. PBL

3.1.3.8. Testit

3.1.4. Yhdessä muiden kanssa

3.1.4.1. Kaksin

3.1.4.2. Pienryhmissä

3.1.4.3. Ryhmissä

3.2. MISTÄ SAAN TUKEA?

3.2.1. Opiskelun ohjaus

3.2.1.1. Opettajat

3.2.1.2. Tuutorit

3.2.1.3. Opintohallinto

3.2.2. Tekninen tuki

3.2.2.1. Oppari

3.2.2.2. Oma laitos tai yksikkö

3.2.3. Mitä taitoja tukipalveluissa tarvitaan?

3.2.3.1. Ohjaustaidot

3.2.3.2. Motivointitaidot

3.2.3.3. Hyvät käytännöt kiertoon ja jakoon

3.2.3.4. Tekniset taidot

3.3. MISSÄ OPISKELEN?

3.3.1. Missä vaan

3.3.1.1. Lentokentällä

3.3.1.2. Junassa

3.3.1.3. Kahvilassa

3.3.1.4. Luonnossa

3.3.1.5. Kotona

3.3.1.6. Töissä

3.3.1.7. Kirjastossa

3.3.1.8. Verkossa

3.3.1.8.1. e-mail

3.3.1.8.2. Moodle + muut verkkoympäristöt

3.3.1.8.3. Facebook, WhatsApp + muut someympäristöt

3.3.2. Yliopistolla

3.3.2.1. Itseopiskelutilassa

3.3.2.1.1. Oppari

3.3.2.1.2. Laitoksen tai yksikön itseopiskelutila

3.3.2.2. Ryhmätyötilassa

3.3.2.3. Verkossa

3.3.2.3.1. Lisää e-kirjoja

3.3.2.4. Videotilassa

4. Viestintä

4.1. Oppilaitoksesta hakijalle tai opiskelijalle

4.1.1. Rekrytointi

4.1.1.1. Laitoksen tai yksikön www-sivut

4.1.1.2. Esittelymateriaalit

4.1.1.3. Facebook

4.1.1.4. Ainejärjestöjen merkitys?

4.1.2. Muutokset ja peruutukset

4.1.2.1. Lappu ovessa

4.1.2.2. Ilmoitus taululla

4.1.2.3. Facebook

4.1.2.4. Sähköpostilistat

4.1.2.5. Tekstiviesti

4.2. Hakijalta tai opiskelijalta oppilaitokselle

4.2.1. Haku

4.2.1.1. Netti

4.2.2. Keskustelu, tiedustelut, kysymykset, ...

4.2.2.1. Puhelin

4.2.2.2. Sähköposti

4.2.2.3. Verkko

4.2.3. Ilmoittautuminen opintojaksoille

4.2.3.1. Kurssikuvaukset

4.2.3.2. Aikataulut

4.2.3.3. Web-Oodi

4.2.3.4. Moodle

5. Yhteisöllinen oppiminen

5.1. Opi tekemällä (learning by doing)

5.1.1. Harjoitustyöt

5.1.1.1. Laboratorio

5.1.1.2. Kirjasto

5.1.1.3. Oppari

5.1.2. Ryhmätentit ja -tehtävät

5.1.2.1. Ryhmätyötilat

5.1.2.2. Verkkotyöskentely

5.1.2.2.1. Wikit

5.1.2.2.2. Blogit

5.1.2.2.3. Keskustelualueet, chat

5.1.3. Simulaatiot (esim. asiakaspalvelu)

5.2. Yksilöllisestä ryhmätyöskentelyyn

5.2.1. Ensin yksin

5.2.2. Sitten työparin kanssa

5.2.3. Seuraavaksi pienryhmissä

5.2.4. Lopuksi isossa ryhmässä

5.2.4.1. Nostetaan yhteisiksi ne asiat, jotka ovat olleet (lähes) kaikille vaikeita

5.3. YOPEDA-opinnot opettajille

5.4. Yhteisöllinen kirjoittaminen

5.4.1. Muistiopohja (Etherpad)

5.4.2. Google Drive

5.5. Yhteisöllinen työskentely, yhteistoiminnallinen oppiminen

5.6. Vertaispalaute

6. Selitykset

6.1. Tilat

6.2. Taidot

6.3. Materiaalit

6.4. Menetelmät

6.5. Tarpeet

6.6. Pohdittavaa

6.7. Tekniikka, työkalut