Українська мова

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Українська мова by Mind Map: Українська мова

1. Звуки і букви

1.1. Голосні

1.1.1. Наголошені

1.1.2. Ненаголошені

1.2. Приголосні

1.2.1. Дзвінкі

1.2.2. Глухі

1.2.3. Тверді

1.2.4. М'які

1.3. Склад

1.4. Апостроф

2. Слово

2.1. Іменник

2.2. Прикметник

2.3. Дієслово

3. Мова і мовлення

3.1. Слова ввічливості

3.2. Усне іписемне

4. Текст

4.1. Будова тексту

4.1.1. Зачин

4.1.2. Основна частина

4.1.3. Кінцівка

4.2. Текст-розповідь

4.3. Текст-опис

5. Речення

5.1. Розповідні

5.2. Питальні

5.3. Спонукальні