Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rodzina by Mind Map: Rodzina
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Rodzina

Rodzina stanowi podstawową komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo.

funkcje osobowe

braterska

małżeńska

rodzicielska

funkcje jako grupa społeczna

kulturowa

rekreacyjna

socjalizacja

kontrolna

funkcje jako inctytucja społeczna

prokreacyjna

ekonomiczna

klasowa

zadania rodziny:

rodzenie dzieci

zaspokajanie potrzeb seksualnych

wychowywanie dzieci

zaspokajanie potrzeb materialnych i ekonomicznych