Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rodzina by Mind Map: Rodzina

1. funkcje osobowe

1.1. braterska

1.2. małżeńska

1.3. rodzicielska

2. funkcje jako grupa społeczna

2.1. kulturowa

2.2. rekreacyjna

2.3. socjalizacja

2.4. kontrolna

3. funkcje jako inctytucja społeczna

3.1. prokreacyjna

3.2. ekonomiczna

3.3. klasowa

4. zadania rodziny:

4.1. rodzenie dzieci

4.2. zaspokajanie potrzeb seksualnych

4.3. wychowywanie dzieci

4.4. zaspokajanie potrzeb materialnych i ekonomicznych