Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rodzina by Mind Map: Rodzina
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Rodzina

Rodzina stanowi podstawową komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo.

funkcje osobowe

braterska

małżeńska

rodzicielska

funkcje jako grupa społeczna

kulturowa

pomaga przekazać dzieciom dziedzictwo kulturowe, zapoznać z dziełami sztuki, literatury itp

rekreacyjna

umożliwia zaspakajanie potrzeb odpoczynku, relaksu, rozrywki

socjalizacja

polega na wychowaniu potomstwa i nadaniu swoim członkom odpowiedniej pozycji społecznej;

kontrolna

członkowie rodziny kontrolują swoje zachowanie i wymuszają zachowanie społecznie akceptowane;

funkcje jako inctytucja społeczna

prokreacyjna

polega na zaspakajaniu potrzeb emocjonalno – rodzicielskich współmałżonków, pozwala na biologiczne przetrwanie społeczeństwa;

ekonomiczna

to zaspakajanie materialnych potrzeb rodziny;

klasowa

wyznacza miejsce w strukturze społecznej swoim członkom.

zadania rodziny:

rodzenie dzieci

zaspokajanie potrzeb seksualnych

wychowywanie dzieci

zaspokajanie potrzeb materialnych i ekonomicznych