Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

C-uppsats: Kontinuitetsplanering by Mind Map: C-uppsats: Kontinuitetsplanering
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

C-uppsats: Kontinuitetsplanering

Organisatoriskt perspektiv

för verksamheten övergripande planer

Fokus på verksamhetens informationssystem

Data

Information

Kunskap

Beslutsstöd

Teman till teoriavsnittet

Definition av områden och strategi

Hot- och riskanalys

Avbrotts- och konsekvensanalys

Etablera organisation

Framtagning och dokumentation

Förvaltning och underhåll

Granskning, testning, övning

???

Fokus på best practice

Vårt mål är att skapa en best practice, en guide, en mall

Livscykelmodellen

Empiri

Vad vill få ut av vår undersökning?

Undersöka en kommuns arbete med kontinuitetsplanering

Jämföra tre kommuners arbete med kontinuitetsplanering

Fallstudie/Fokusföretag

???

Förväntat resultat