Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

EMNER OG FORLØB I FYSIK/KEMI by Mind Map: EMNER OG FORLØB I FYSIK/KEMI
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

EMNER OG FORLØB I FYSIK/KEMI

GENEREL INFO OM FAGET: EMNER og OMRÅDER

Her finder du generel info om faget: Mål, emner, og forventninger. Samt en lille film om fysik/kemi på 9. årgang

INFOFI1M FILM 1

1. Magnetisme, elmagnetisme Induktion, Vekselspænding, Transformation og Kredsløb Uge 33 til 41

1. FORLØB

2. FORLØB

3. FORLØB

4.FORLØB KEMI Syrer, baser, salte, ioner, ionforbindelser, fortynding og neutralisation. Uge 45 til 49

Introfilm Nr 1

Introfilm nr 2

FORLØB nr 4

5.FORLØB ATMOSFÆREN Jan og feb 2015

GRUND NIVEAU

VIDEREGÅENDE NIVEAU

HØJT NIVEAU

6.FORLØB ATOMFYSIK

GRUNDNIVEAU

VIDEREGÅENDE NIVEAU

HØJT NIVEAU