Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

decroissance by Mind Map: decroissance
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

decroissance

The logic of the snail - Illich

syyt

sosiaalinen

taloudellinen tasa-arvo, merkittävin yksittäinen tapa lisätä hyvinvointia on kaventaa tuloeroja, The Spirit Level, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Spirit_Level:_Why_More_Equal_Societies_Almost_Always_Do_Better

ekologinen

reurssipuoli, peak oil - öljyhuippu

nielupuoli, CO2

ajatukset

bioeconomics

Georgescu-Roegen, I = PAT, impakti planeettaan on populaation määrä kertaa elintaso kertaa elintason toteuttava tuotanto/tekniikka, A'n tai T'n parantaminen ei välttämättä auta: rebound effect tai Jevon's paradox, Mielummin suoraan käsiksi I'hin, esimerkiksi hiilen käytön quotat jne.

Daly, steady-state economics

talous osana fysiikka, planeettaa: eli inputit resursseista talouteen ja outputit saasteina ja niin edelleen

demokratia

"a-growth" - talous ei tärkein

suunniteltu talouden kutistuminen

kapitalismin pakko kasvaa, korko & lainat, voiton maksimointi

kapitalismi ei voi olla steady-state

kapitalismin suunnittelematon kutistuminen ei auta sos tai eko

keinot

reduce - redistribute - relocalize

talous, pois: mainokset, laina & korko, yritysten koon rajoittaminen, osuustoiminta, kansallistaminen

Serge Latouche

vapaaehtoinen kulutuksen rajoittaminen - yksilö

säännelty kulutuksen rajoittaminen - yhteisö

hyvinvointi, vaurauden tasaaminen, keskittyminen henkiseen, perhe, kulttuuri, taide, jne., slowfood, jne.

politiikka, perustulo, progressiivinen verotus - jopa maksimitulotaso tai 100% progressio, pohjoisessa - kasvun vähentäminen, etelässä - kasvu vielä tarpeen, raha/voittotalous mahdollisimman pieneksi, pois palkkatyöstä, Andre Gorz

esimerkit joissa sekä taloudellinen tasa-arvo & ekologinen tasapaino: Costa Rica, Kuuba, ...

Ulvila & Pasanen: Sustainable Societies

ylikuluttavissa maissa pitää kääntää talouskasvua taaksepäin siten, että taloudellinen tasa-arvo kasvaa