IT UDEN BENSPÆND

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IT UDEN BENSPÆND by Mind Map: IT UDEN BENSPÆND

1. FRIT OG ÅBENT NETVÆRK

1.1. Nyt punkt

2. BÆRBARE PC´ER

3. CLOUD COMPUTING

4. HØJ BÅNDBREDDE

5. TRÅDLØST NETVÆRK

6. UDDANNELSE AF LÆRERE

7. LÆRINGSKVALITETER

7.1. UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING

7.2. UNDERVISNING TIL VEJLEDNING

7.3. ELEVEN BLIVER VIDENSPRODUCERENDE

7.4. OPGAVEBERIGELSE IKKE OPGAVEUDVIDELSE

7.5. SKABER TID! TIL FORDYBELSE, VEJLEDNING, OG SAMTALE MED DEN ENKELTE ELEV

8. DIGITALE SKOLE

9. VIDENSCENTREREDE SKOLE

10. TIDSSVARENDE SKOLE