Українська мова, 6 клас

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Українська мова, 6 клас by Mind Map: Українська мова, 6 клас

1. ВСТУП. Краса і багатство рідної мови

2. Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого у 5 класі

3. Словотвір. Орфографія

3.1. Змінювання і творення слів

3.1.1. Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-; правопис складноскорочених слів

4. Лексикологія. Фразеологія

4.1. Групи слів за походженням

4.2. Активна і пасивна лексика

4.3. Групи слів за вживанням

4.4. Фразеологізми

5. Морфологія

5.1. Іменник

5.2. Прикметник

5.3. Числівник

5.4. Займенник