ПРИРОДОЗНАВСТВО 5клас

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ПРИРОДОЗНАВСТВО 5клас by Mind Map: ПРИРОДОЗНАВСТВО 5клас

1. ПРОГРАМА КУРСУ

1.1. ВСТУП Науки, що вивчають природу. Методи вивчення природи. Обладнання для вивчення природи.

1.1.1. Науки, що вивчають природу

1.1.2. Джерела знань про природу

1.1.3. Методи вивчення природи

1.1.4. Еталони та одиниці вимірювання певних характеристик

1.1.5. Обладнання для вивчення природи

1.1.5.1. Техніка безпеки

1.1.6. Видатні вчені натуралісти

1.1.6.1. Джозеф Прістлі

1.1.6.2. Парацельс

1.1.6.3. М. В. Ломоносов

1.1.6.4. Чарлз Дарвін

1.1.6.5. В. Вернадський

1.1.6.6. Микола Коперник

1.1.6.7. Галілео Галілей

1.1.6.8. Ісаак Ньютон

1.1.6.9. Карл Лінней

1.1.6.10. Дмитро Менделєєв

1.1.6.11. Христофор Колумб

1.1.6.12. Майкл Фарадей

1.1.6.13. Леонардо да Вінчі

1.1.6.14. Луї Пастер

1.1.6.15. Авіцена

1.2. РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС

1.2.1. Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

1.2.2. Речовини. Фізичні властивості речовин.

1.2.3. Властивості твердих тіл, рідин і газів.

1.2.4. Атоми і хімічні елементи.

1.2.5. Молекули. Рух молекул. Дифузія.

1.2.6. Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини, неорганічні та органічні речовини.

1.2.7. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.

1.2.8. Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.

1.2.9. Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.

1.2.10. Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

1.3. РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ

1.3.1. Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

1.3.2. Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства.

1.3.3. Небесні тіла. Зоря – самосвітне небесне тіло.

1.3.4. Відмінності між зорями.

1.3.5. Міжзоряний простір.

1.3.6. Планети та планетні системи. Сонячна система.

1.3.7. Відмінності між планетами.

1.3.8. Зоряні системи – галактики.

1.3.9. Відмінності між галактиками. Скупчення галактик.

1.3.10. Всесвіт та його складові.

1.3.11. Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт.

1.3.12. Методи та засоби астрономічних досліджень.

1.4. РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

1.4.1. Тема 1. Земля як планета

1.4.1.1. Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі.

1.4.1.2. Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі.

1.4.1.3. Рухи Землі. Пори року.

1.4.1.4. Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення

1.4.1.5. Способи зображення Землі. Масштаб.

1.4.1.6. Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту.

1.4.1.7. Властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом.

1.4.1.8. Повітря – суміш газів. Значення повітря.

1.4.1.9. Властивості повітря.

1.4.1.10. Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води.

1.4.1.11. Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини в природі.

1.4.1.12. Значення води у природі. Використання води людиною.

1.4.2. Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів

1.4.2.1. Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

1.4.2.2. Різноманітність організмів: Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії.

1.4.2.3. Умови життя на планеті Земля.

1.4.2.4. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.

1.4.2.5. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

1.4.2.6. Різноманітність середовищ життя.

1.4.2.7. Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.

1.4.2.8. Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді.

1.4.2.9. Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.

1.4.2.10. Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування організмів.

1.4.2.11. Угруповання організмів. Екосистеми.

1.4.2.12. Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

1.4.3. Тема 3. Людина на планеті Земля

1.4.3.1. Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою.

1.4.3.2. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

1.4.3.3. Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

1.4.3.4. Охорона природи. Червона книга України. Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

2. Це цікаво прочитати

2.1. Історія географічних відкритів і досліджень. Анна Клейборн

3. Віртуальні подорожі

3.1. Найчарівніші місця Землі

3.2. Туди, де справді захоплює дух )

3.3. Знайди тваринку

4. Навчальна література

4.1. http://www.slideshare.net/mighhv/5-p-ku2013

5. Міні-проекти

6. Практичні роботи

7. Проблемні питання

7.1. Як виглядає карта світу за кордоном