Disseny centrat en l'usuari

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Disseny centrat en l'usuari by Mind Map: Disseny centrat en l'usuari

1. Disseny

1.1. Modelat usuari

1.1.1. Definició de perfils d'usuari basats en informació real

1.1.2. Definició d'escenaris

1.2. Disseny conceptual

1.2.1. Esquema d'organització

1.2.1.1. Conexions i relacions entre pàgines

1.2.1.2. Granularitat

1.2.1.3. Topologia xarxa pàgines

1.2.2. Esquema de navegació

1.2.2.1. Com s'ha d'anar a les altres pàgines

1.2.3. Esquema de funcionament

1.2.4. com

1.2.4.1. ascendent, de tot al detall

1.2.4.2. descendent, del detall al tot

1.2.4.2.1. card sorting

1.2.4.2.2. grafos i esquemes

1.3. Disseny visual i definició d'estil

1.3.1. Composició de cada pàgina

1.3.2. Elements multimèdia

1.3.3. Elements d'interacció

1.3.3.1. Aspecte

1.3.3.2. Comportament

1.3.4. sobrecàrrega memorística

1.3.4.1. menus amb menys de 9 opcions

1.3.5. Sobrecàrrega informativa

1.3.5.1. jerarquia visual

1.3.5.2. tamany i espai ocupat

1.3.5.3. efectes profunditat

1.3.5.4. rotures de simetria

1.3.5.5. efectes tipogràfics

1.3.5.6. contrast i color

1.3.6. accessibilitat

1.3.6.1. imatges, resolució i tamanys

1.3.6.2. colors, contrast fons i text

1.3.6.3. combinacions colors

1.3.7. consistència visual

1.3.7.1. llibre/guia d'estil

1.4. Disseny continguts

1.4.1. estructura piramidal

1.4.2. un paràgraf, una idea

1.4.3. fàcil exploració contingut

1.4.4. concís i precís

1.4.5. to familiar i proper

1.4.6. vocabulari i llenguatge

1.4.7. confiança

2. planificació

2.1. com

2.1.1. Entrevistes, qüestionaris, enquestes usuari

2.1.2. Entrevistes i reunions amb el client

2.2. defineix

2.2.1. requeriments tècnics

2.2.1.1. Back-end

2.2.1.2. Front-end

2.2.2. recursos humans i perfils professionals

2.2.3. adequació pressupost

2.3. té en compte

2.3.1. Objectius del lloc

2.3.2. Usuaris

2.3.2.1. requeriments

2.3.2.2. Objectius

2.3.2.3. necessitats

3. Prototip

3.1. nivell funcionalitat reproduida

3.1.1. Horitzontal

3.1.2. Vertical

3.2. grau fidelitat o qualitat

3.2.1. Alta fidelitat

3.2.2. Baixa fidelitat

3.3. com

3.3.1. programari

3.3.2. a mà

4. Avaluació

4.1. Avaluació heurística

4.1.1. Nielsen

4.1.1.1. Estat del sistema

4.1.1.2. Llenguatge comú sistema-usuari

4.1.1.3. Llibertat i control per l'usuari

4.1.1.4. Consistència i estandards

4.1.1.5. Prevenció d'errors

4.1.1.6. És millor reconèixer que recordar

4.1.1.7. Flexibilitat i eficiència d'ús

4.1.1.8. Disseny minimalista

4.1.1.9. Permetre a l'usuari solucionar errors

4.1.1.10. ajuda i documentació

4.1.2. Montero y Fernandez

4.1.2.1. Aspectes generals

4.1.2.2. Identitat i informació

4.1.2.3. Llenguatge i redacció

4.1.2.4. Rotulat

4.1.2.5. Estructura i navegació

4.1.2.6. Lay-out de la pàgina

4.1.2.7. Cercador

4.1.2.8. Elements multimèdia

4.1.2.9. ajuda

4.1.2.10. Accessibilitat

4.1.2.11. Control i realimentació

4.2. Test amb usuaris

4.2.1. Cal fer-ho sobre els prototips (facilitat de reparació)

4.2.2. Complentari a l'avaluació heurística

4.2.3. Molt més costós que l'heurística

4.2.4. Resultats més fiables que l'heurística

4.2.5. Descobreixen errors impossibles de trobar amb l'heurística

4.2.6. Poc viable en la majoria dels casos

4.3. Tests de guerrilla (Nielsen)

5. Implementació i llançament

5.1. Recomanacions

5.1.1. Usar estandards: HTML, XHTML...

5.1.2. Separar format i contingut, CSS

5.1.3. Ús de BBDD

5.2. Control de qualitat

5.2.1. Validadors de codi

5.2.2. validadors accessibilitat

5.3. Publicació

5.3.1. Primers mesos

5.3.2. Al cap d'uns mesos

5.4. Promoció

5.4.1. Abans la publicació

5.4.1.1. Creació d'expectació

5.4.1.2. Coneixement previ

5.4.1.3. Explicació del què hi haurà i informació de contacte

5.4.2. Desprès la publicació

5.4.2.1. Banners publicitaris

5.4.2.2. Cercadors i directoris

5.4.2.3. Mailings i llistes de correu

6. Manteniment i seguiment

6.1. opinions dels usuaris

6.1.1. passiva (missatges)

6.1.2. activa (qüestionaris, enquestes)

6.2. Comportament de l'usuari i ús del lloc

6.2.1. Fitxer logs

6.2.2. Google Analytics