Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Disseny centrat en l'usuari by Mind Map: Disseny centrat en l
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Disseny centrat en l'usuari

Disseny

Modelat usuari

Definició de perfils d'usuari basats en informació real

Definició d'escenaris

Disseny conceptual

Esquema d'organització, Conexions i relacions entre pàgines, Granularitat, Topologia xarxa pàgines

Esquema de navegació, Com s'ha d'anar a les altres pàgines

Esquema de funcionament

com, ascendent, de tot al detall, descendent, del detall al tot, card sorting, grafos i esquemes

Disseny visual i definició d'estil

Composició de cada pàgina

Elements multimèdia

Elements d'interacció, Aspecte, Comportament

sobrecàrrega memorística, menus amb menys de 9 opcions

Sobrecàrrega informativa, jerarquia visual, tamany i espai ocupat, efectes profunditat, rotures de simetria, efectes tipogràfics, contrast i color

accessibilitat, imatges, resolució i tamanys, colors, contrast fons i text, combinacions colors

consistència visual, llibre/guia d'estil

Disseny continguts

estructura piramidal

un paràgraf, una idea

fàcil exploració contingut

concís i precís

to familiar i proper

vocabulari i llenguatge

confiança

planificació

com

Entrevistes, qüestionaris, enquestes usuari

Entrevistes i reunions amb el client

defineix

requeriments tècnics, Back-end, Front-end

recursos humans i perfils professionals

adequació pressupost

té en compte

Objectius del lloc

Usuaris, requeriments, Objectius, necessitats

Prototip

Serveix per avaluar l'usabilitat del lloc sense necessitat d'esperar la seva implementació. No forma part del disseny

nivell funcionalitat reproduida

Horitzontal

Vertical

grau fidelitat o qualitat

Alta fidelitat

Baixa fidelitat

com

programari

a mà

Avaluació

Recorregut i anàlisi del lloc identificant errors i problemes de disseny

Avaluació heurística

Ràpida i senzilla. Grup d'avaluadors que posen en comú les seves avaluacions individuals. Es basen en l'experiència i en guies específiques

Nielsen, Estat del sistema, Llenguatge comú sistema-usuari, Llibertat i control per l'usuari, Consistència i estandards, Prevenció d'errors, És millor reconèixer que recordar, Flexibilitat i eficiència d'ús, Disseny minimalista, Permetre a l'usuari solucionar errors, ajuda i documentació

Montero y Fernandez, Aspectes generals, Identitat i informació, Llenguatge i redacció, Rotulat, Estructura i navegació, Lay-out de la pàgina, Cercador, Elements multimèdia, ajuda, Accessibilitat, Control i realimentació

Test amb usuaris

Observació i anàlisi de com un grup d'usuaris reals utilitza el lloc web, anotant problemes d'ús per poder-los solucionar

Cal fer-ho sobre els prototips (facilitat de reparació)

Complentari a l'avaluació heurística

Molt més costós que l'heurística

Resultats més fiables que l'heurística

Descobreixen errors impossibles de trobar amb l'heurística

Poc viable en la majoria dels casos

Tests de guerrilla (Nielsen)

Implementació i llançament

Recomanacions

Usar estandards: HTML, XHTML...

Separar format i contingut, CSS

Ús de BBDD

Control de qualitat

Validadors de codi

validadors accessibilitat

Publicació

Primers mesos

Al cap d'uns mesos

Promoció

Abans la publicació, Creació d'expectació, Coneixement previ, Explicació del què hi haurà i informació de contacte

Desprès la publicació, Banners publicitaris, Cercadors i directoris, Mailings i llistes de correu

Manteniment i seguiment

Un lloc web és un lloc viu, necessita canvis i actualitzacions, però subtils. En aquesta etapa poden detectar errors, opinions, comportamentis i tipus d'ús per part dels usuaris

opinions dels usuaris

Es detecten els problemes, s'han de buscar les solucions adequades S'ha d'avaluar el grau de satisfacció

passiva (missatges)

activa (qüestionaris, enquestes)

Comportament de l'usuari i ús del lloc

Fitxer logs

Google Analytics