ยุคเมโสโปเตเมีย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ยุคเมโสโปเตเมีย by Mind Map: ยุคเมโสโปเตเมีย

1. งาน

1.1. ด้านสถาปัตยกรรมมักสร้างให้สูงใหญ่เหมือนภูเขา

1.1.1. นิยมประดับแก้วหินในสถาปัตยกรรม

1.2. สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น

1.2.1. สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น

1.2.1.1. ประติมากรรมมีทั้งแบบนูนต่ำ

1.2.1.1.1. นูนสูง

1.2.1.1.2. ลอยตัว

1.3. ส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องราวกิจกรรมของพระมหากษัตริย์

1.4. พวกเขายังอักษรของพวกเขาเรียกว่าอักษรลิ่ม

2. ศิลปกรรม

2.1. สอดคล้องกับความเชื่อ

2.1.1. เคารพดวงดาว

2.1.1.1. เชื่อในอำนาจของพระเจ้าตามธรรมชาติ

3. ซูเมอเรียน บาบิโลเนีย

3.1. รากฐานความเจริญด้านวัฒนธรรม

4. ประกอบด้วยชนชาติ

4.1. แอสสิเรีย

4.1.1. เปอร์เซีย

4.1.1.1. ซูเมอเรียน บาบิโลเนีย

5. ตั้งอยู่ระหว่าง

5.1. แม่น้ำไทกริส

5.1.1. ยูเฟรติส