Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Besedne vrste by Mind Map: Besedne vrste
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Besedne vrste

SAMOSTALNIK

POMEN

OBLIKOVNE ZNAČILNOSTI

SKLANJATVE

ZAIMKI

RABA

VRSTE

SKLANJANJE

PRIDEVNIK

POMEN

VRSTE

OBLIKE

STOPNJE

GLAGOL

POMEN

OSEBA

ŠTEVILO

ČASOVNE OBLIKE

NEOSEBNI GLAGOLSKI OBLIKI

GLAGOLSKI NAKLON

GLAGOLSKI VID

SOPOMENSKE POVEDI

OSTALE (NEPREGIBNE) BESEDNE VRSTE

števnik

prislov

predlog

veznik

medmet

členek