Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Besedne vrste by Mind Map: Besedne vrste
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Besedne vrste

SAMOSTALNIK

POMEN

bitja, stvari, pojmi

OBLIKOVNE ZNAČILNOSTI

spol, (tisti) moški, (tista) ženski, (tisto) srednji

število, ednina, dvojina, množina, edninski samostalniki: mladost, čaj (je), množinski samostalniki: vilice, hlače (so)

sklon, imenovalnik - KDO/KAJ? rodilnik - KOGA/ČESA? dajalnik - KOMU/ČEMU? tožilnik - KOGA/KAJ? mestnik - O KOM/O ČEM? orodnik - S KOM/S ČIM?

SKLANJATVE

MOŠKE, 1. m. skl., končnica v rod. ed.: -a (kraj, kraja), 2. m. skl., končnica v rod. ed.: -e (vodja, vodje)(tudi Miha, Mih-a;tj. po 1. m. skl., 3. m. skl., končnica v rod. ed.: -Ǿ (RTV, RTVǾ) (tudi RTV, RTV-ja; tj. po 1. m. skl.)

ŽENSKE, 1. ž. skl., končnica v rod. ed.: -e (miza, mize), 2. ž. skl., končnica v rod. ed.: -i (perut, peruti), 3. ž. skl., končnica v rod. ed.: Ǿ (Karmen, Karmen)

SREDNJE, navadna srednja, končnica v rod. ed.:-a (mesto, mesta), posebna srednja, končnica v rod. ed.: -ega (Krško, Krškega)

ZAIMKI

RABA

Namesto drugih besed, Ana kuha. Ona kuha., Anin brat je pek. Njen brat je pek., Zvečer je odšel. Takrat je odšel.

VRSTE

OSEBNI, 1. oseba: jaz, midva, mi 2. oseba: ti, vidva, vi 3. oseba: on, ona, oni, ed.: jaz, ti, on/ona/ono dv.: midva, vidva, onadva mn.: mi, vi, oni, m. sp.: on ž. sp.: ona sr. sp.: ono

SVOJILNI, Izražajo osebo, spol, število (moj, najin, njen, njegov, vaš...)

POVRATNI SVOJILNI, Posredno poimenuje svojino osebka. (svoj)

KAZALNI, Kažejo na vrsto (ta, tisti, oni), lastnost (takšen, tolikšen), okoliščine (tukaj, takrat, zdaj, tja...)

VPRAŠALNI, Sprašujejo po človeku (kdo), predmetu (kaj), lastnosti (kakšen), vrsti (kateri), svojini (čigav), količini (koliko), kraju (kje, kam, kod), času (kdaj), načinu (kako), vzroku (zakaj), namenu (čemu)...

OZIRALNI, tvorjeni iz vprašalnih zaimkov Kdo(r), koga(r), kje(r)...

SKLANJANJE

sklanjamo vse zaimke

PRIDEVNIK

POMEN

poimenuje lastnost, vrsto, svojino

VRSTE

lastnostni (kakšen), nov stroj

vrstni (kateri), pralni stroj

svojilni (čigav), babičin stroj

OBLIKE

spol, število in sklon pridevnika so odvisni od spola, števila in sklona samostalnika, ob katerem stoji.

STOPNJE

Kako stopnjujemo?, Z obrazili -ši, -ji, -ejši; z besedama bolj, najbolj

osnovnik

primernik

presežnik

GLAGOL

POMEN

Dogajanje, dejanje, stanje

OSEBA

1. os., 2. os., 3. os.

ŠTEVILO

ednina, dvojina, množina

ČASOVNE OBLIKE

sedanjik, preteklik, prihodnjik

NEOSEBNI GLAGOLSKI OBLIKI

nedoločnik (čakati, teči) ob glagolih morati, moči, želeti, hoteti, začeti...

namenilnik (čakat, teč) ob glagolih premikanja

GLAGOLSKI NAKLON

povedni

velelni

pogojni

GLAGOLSKI VID

dovršni, dejanje z omejenim trajanjem: skočim, preberem...

nedovršni, dejanje z neomejenim trajanjem: skačem, berem

SOPOMENSKE POVEDI

tvornik/aktiv, Učenec je napisal nalogo.

trpnik/pasiv, naloga je napisana.

OSTALE (NEPREGIBNE) BESEDNE VRSTE

števnik

glavni, do sto in stotice pišemo skupaj, ostalo ločeno

vrstilni, 5. tekmovalec; pišemo jih kot eno besedo.

prislov

krajevni (Učenec piše doma.), časovni (Piše dopoldne.), načinovni (Učenec lepo piše.)

predlog

prostorsko in časovno razmerje (v, pred, ob...)

veznik

Povezuje stavke (Veseli me, da si priden.), povezuje besede (učenci in starši), izraža logična razmerja (Veseli me, ker si tu.)

medmet

razpoloženjski, Au! Joj! fuj!

posnemovalni, Bim bam. Mjav. Čiv, čiv.

velelni, Pst! Muc, muc!

členek

Izražam Oceno/mnenje/sodbo: Prišel sem že ob štirih.

Izražam pritrjevanje, zanikanje: Da. Seveda. Ne.

Izražam prepričanje: Res. Morda.