Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

AK: Hfdst 4, Cultuur by Mind Map: AK: Hfdst 4, Cultuur
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

AK: Hfdst 4, Cultuur

Cultuur

manier waarop een groep mensen samenleeft

iets wat je (aan)geleerd hebt

gebonden aan een groep

Cultuurelementen

Het soort dingen waaraan je een cultuur kunt herkennen

dingen die te maken hebben met je verstand

dingen die te maken hebben met hoe je samenleeft

zichtbare dingen

Cultuurverspreiding

Het proces waarbij een cultuur zich verspreid over een groter gebied.

kolonie

Rol van communicatie

Cultuurvemenging

Culturen veranderen door cultuurvermenging. Bij cultuurvermenging worden elementen van verschillende culturen door elkaar gebruikt

Van Zuid naar Noord

Van Noord naar Zuid

Cultuurgebieden

Gebieden in de wereld waar de culturen sterk op elkaar lijken.

islamitische wereld

Cultuurgebied waarin het grootste deel van de bevolking islamitisch is.

westerse wereld

De culturen van Europa, Noord-Amerika en Oceanie

anders...