Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

AK: Hfdst 4, Cultuur by Mind Map: AK: Hfdst 4, Cultuur
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

AK: Hfdst 4, Cultuur

Cultuur

manier waarop een groep mensen samenleeft

iets wat je (aan)geleerd hebt

gebonden aan een groep

Cultuurelementen

Het soort dingen waaraan je een cultuur kunt herkennen

dingen die te maken hebben met je verstand

taal

godsdienst

dingen die te maken hebben met hoe je samenleeft

wetten

opvoeding

familiebanden

zichtbare dingen

kleding

voedsel

gebouwen

kunstvormen

Cultuurverspreiding

Het proces waarbij een cultuur zich verspreid over een groter gebied.

kolonie

land (arm) dat wordt overheerst door ander (rijk) land

Rol van communicatie

migratie, mensen nemen als ze gaan migreren veel gewoontes mee

toerisme, mensen nemen als ze gaan reizen ook andere dingen mee terug

media, neemt programma's mee/uit andere landen

handel, bedrijven worden internationaal

Cultuurvemenging

Culturen veranderen door cultuurvermenging. Bij cultuurvermenging worden elementen van verschillende culturen door elkaar gebruikt

Van Zuid naar Noord

folklore, kleurig, kitcherig

restaurants

muziek

Van Noord naar Zuid

amerikanisering, elementen van de cultuur van de VS worden overgenomen door andere culturen, MTV, McDonalds, Coca Cola, Nike, Microsoft, winst maken, voor jezelf opkomen, verstoort het belang goede familiebanden

Cultuurgebieden

Gebieden in de wereld waar de culturen sterk op elkaar lijken.

islamitische wereld

Cultuurgebied waarin het grootste deel van de bevolking islamitisch is.

moslims, koran arabisch

westerse wereld

De culturen van Europa, Noord-Amerika en Oceanie

welvarend, steden, engels maar ook anders, christendom

anders...

zwart afrika

oost-europa en rusland

oost-, zuid- en zuidoost azie