Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiimityö by Mind Map: Tiimityö

1. Omat tiimityövalmiudet 2014

1.1. Minä tiimityön tekijänä

1.1.1. vahvistan näitä

1.1.2. karsin näitä

1.2. Minä tiimipelaajana

1.2.1. minun tyyli

1.2.2. myös näitä käytössä

1.2.3. tartu näihin

1.2.4. vahvista näitä

1.3. Minä tiimirooleissa

1.3.1. Omia tiimirooleja ollut

1.3.2. näistä eroon

1.4. Minä persoonana

1.4.1. Oma eneagrammi

1.4.1.1. Testi 1.

1.4.1.1.1. Siipi 1

1.4.1.1.2. Siipi 2

1.4.1.1.3. Kasvusuunta

1.4.1.1.4. Stressisuunta

1.4.1.2. Testi 2.

1.4.1.2.1. Siipi 1

1.4.1.2.2. Siipi 2

1.4.1.2.3. Kasvusuunta

1.4.1.2.4. Stressisuunta

1.5. Minuuden etsintä

1.5.1. MBTI tyyppiteoria

1.5.2. Astrologia

1.5.3. Numerologia

1.5.4. I Ching

1.6. Muita teorioita ja malleja

1.6.1. Muita kiinalaisia ja itämaisia malleja ja teorioita

1.6.2. Muita länsimaisia teorioita ja malleja

2. Käyttäytyminen tiimissä

2.1. Spiik.K-M: Tiimityöstä voimaa

2.2. MÄÄRÄÄJÄ -

2.2.1. käskee ja uhkaa

2.2.2. aggressiivinen

2.2.3. hyökkäävä

2.2.4. pelottava

2.2.5. keskeyttää jatkuvasti muut

2.3. ARVOSTELIJA -

2.3.1. arvostelee ja piikittelee

2.3.2. ivailee ja vinoilee

2.3.3. piiloaggressiivinen

2.3.4. iskee arkoihin kohtiin

2.3.5. viestii epäsuorasti

2.4. YHTEISTYÖKUMPPANI +REILU PELIKENTTÄ

2.4.1. avoin ja suora

2.4.2. innostava

2.4.3. joustava

2.4.4. kuuntelee

2.4.5. kannustaa ja tukee

2.4.6. arvostaa toisia ihmisiä vaikka olisi asiasta eri mieltä

2.4.7. pyrkii rehellisesti yhteisymmärrykseen

2.5. ALISTUJA -

2.5.1. arka ja pehmeä

2.5.2. antaa periksi

2.5.3. kaikkien kanssa samaa mieltä

2.5.4. loukkaantuva

2.5.5. ei sano suoraan, mitä ajattelee

2.6. VETÄYTYJÄ -

2.6.1. etäinen ja pidättyväinen

2.6.2. väistää vastuuta

2.6.3. passiivinen

2.6.4. on omissa oloissaan

2.6.5. ei sano suoraan, mitä ajattelee

3. TEHOKAS TIIMI

3.1. Parker G.M: Tiimipelaajat tiimityössä

3.2. Tiimipejaajatyylit

3.2.1. MYÖTÄVAIKUTTAJA

3.2.1.1. luotettava

3.2.1.2. vastuuntuntoinen

3.2.1.3. järjestelykykyinen

3.2.1.4. tehokas

3.2.1.5. looginen

3.2.1.6. selkeä

3.2.1.7. asiallinen

3.2.1.8. käytännöllinen

3.2.1.9. järjestelmällinen

3.2.1.10. pätevä

3.2.1.11. kun tehoton

3.2.1.11.1. liian tietosidonnainen

3.2.1.11.2. lyhytnäköinen

3.2.1.11.3. liian vaativa

3.2.1.11.4. täydellisyyden tavoittelija

3.2.1.11.5. kaavoihinsa kangistunut

3.2.2. INNOSTAJA

3.2.2.1. yhteistyöhaluinen

3.2.2.2. joustava

3.2.2.3. itseensä luottava

3.2.2.4. eteenpäin katsova

3.2.2.5. käsitteellinen

3.2.2.6. mukautuva

3.2.2.7. jalomielinen

3.2.2.8. avoin

3.2.2.9. visionäärinen

3.2.2.10. kekseliäs

3.2.2.11. kun tehoton

3.2.2.11.1. liiaksi sitoutunut

3.2.2.11.2. välinpitämätön

3.2.2.11.3. päällepäsmäri

3.2.2.11.4. liian kokonaisvaltainen

3.2.2.11.5. liian kunnianhimoinen

3.2.3. SOVITTELIJA

3.2.3.1. kannustava

3.2.3.2. rohkaiseva

3.2.3.3. mutkaton

3.2.3.4. tahdikas

3.2.3.5. avulias

3.2.3.6. ystävällinen

3.2.3.7. kärsivällinen

3.2.3.8. epävirallinen

3.2.3.9. huomaavainen

3.2.3.10. välitön

3.2.3.11. kun tehoton

3.2.3.11.1. päämärätön

3.2.3.11.2. harkitsematon

3.2.3.11.3. liian pehmeä

3.2.3.11.4. epäkäytännöllinen

3.2.3.11.5. manipuloiva

3.2.4. KYSEENALAISTAJA

3.2.4.1. vilpitön

3.2.4.2. eettinen

3.2.4.3. epäilevä

3.2.4.4. rehellinen

3.2.4.5. totuudenmukainen

3.2.4.6. suorapuheinen

3.2.4.7. periaatteellinen

3.2.4.8. uskalias

3.2.4.9. avoin

3.2.4.10. rohkea

3.2.4.11. kun tehoton

3.2.4.11.1. jäykkä

3.2.4.11.2. töykeä

3.2.4.11.3. omahyväinen

3.2.4.11.4. riidanhaluinen

3.2.4.11.5. saivartelija

3.3. Oma kehittämissuunnitelma

3.3.1. 1. Kuinka pystyt hyödyntämään paremmin vahvoja puoliasi?

3.3.2. 2. Kuinka vältät viemästä tyyliäsi äärimmäisyyksiin?

3.3.3. 3. Kuinka voit omaksua toimintamalleja muista tyyleistä?

3.3.4. 4. Kuinka opit arvostamaan ihmisiä, jotka auttavat tiimiä eri tavoin kuin sinä?

4. TIIMIROOLIT

4.1. Belbi Meredith

4.2. Keksijä (Plant)

4.2.1. luova, mielikuvituksellinen, omaperäinen, nero, älykäs

4.2.1.1. Sallittu heikkous:

4.2.1.1.1. Uppoutuu ideoihin ja unohtaa käytännön rajoitteet

4.2.1.2. Kielletty heikkous:

4.2.1.2.1. Juuttuu liiaksi omaan ideaan, ei hyväksy muita

4.3. Tiedustelija (Resource investigator)

4.3.1. ulospäinsuuntautunut, innostava, utelias

4.3.1.1. Sallittu heikkous:

4.3.1.1.1. Kiinostus lopahtaa, kun ensi-innostus on mennyt ohitse

4.3.1.2. Kielletty heikkous:

4.3.1.2.1. Jättää sovitut asiat tekemättä

4.4. Kokooja (Co-ordinator)

4.4.1. tavoitteellinen, ennakkoluuloton, tasainen, jämäkkä, itsevarma, rauhallinen

4.4.1.1. Sallittu heikkous:

4.4.1.1.1. Laiska, kun joku muu voisi tehdä työn (delegoi työn parhaiten osaavalle)

4.4.1.2. Kielletty heikkous:

4.4.1.2.1. Ottaa kunnian työstä, jonka ryhmä on tehnyt

4.5. Takoja (Shaper)

4.5.1. energinen, impulsiivinen, tehokas, voimakastahtoinen, dynaaminen

4.5.1.1. Sallittu heikkous:

4.5.1.1.1. Hermostuu ja turhautuu helposti

4.5.1.2. Kielletty heikkous:

4.5.1.2.1. Ei osaa korjata tilannetta huumorilla ja anteeksipyynnöllä

4.6. Arvioija (Monitor evaluator)

4.6.1. objektiivinen, ei innostu helposti, kriittinen, puolueeton

4.6.1.1. Sallittu heikkous:

4.6.1.1.1. Epäilee järjestelmällisesti kaikkea (löytää virheet)

4.6.1.2. Kielletty heikkous:

4.6.1.2.1. Ei usko mihinkään, kyynikko

4.7. Diplomaatti (Teamworker)

4.7.1. kannustaa, tukee, sovittelee, joustaa, aistii ilmapiirin, herkkä, sosiaalinen

4.7.1.1. Sallittu heikkous:

4.7.1.1.1. Ei osaa tehdä päätöksiä tiukassa tilanteessa

4.7.1.2. Kielletty heikkous:

4.7.1.2.1. Välttää painetilanteita

4.8. Tekijä (Implementer)

4.8.1. vastuuntuntoinen, ahkera, käytännöllinen, realistinen

4.8.1.1. Sallittu heikkous:

4.8.1.1.1. Hidas lämpeämään uusille asioille

4.8.1.2. Kielletty heikkous:

4.8.1.2.1. Muutoksen vastutstaminen

4.9. Viimeistelijä (Completer)

4.9.1. huolellinen, (turhan) tarkka, hyvä paineensietokyky, sitkeä

4.9.1.1. Sallittu heikkous:

4.9.1.1.1. Tavoittelee aina täydellisyyttä

4.9.1.2. Kielletty heikkous:

4.9.1.2.1. Täydellisyydestä tulee pakkomielle

4.10. Asiantuntija (Specialist)

4.10.1. määrätietoinen, itseohjautuva, antaumuksellinen, kapea-alainen

4.10.1.1. Sallittu heikkous:

4.10.1.1.1. Kerää tietoa tiedon vuoksi

4.10.1.2. Kielletty heikkous:

4.10.1.2.1. Ei välitä muusta kuin omasta alueestaan

4.11. Kiellettyjä heikkouksia tulisi korjata

4.12. Sallittujen heikkouksien korjaaminen eliminoi vastaavan vahvuuden

4.13. Kopakkala A: Porukka, jengi, tiimi

4.14. Lintunen V-M: Tiimit ja roolit-alustuskalvot, Internetjulkaista koottu alustus

5. Tiimityön kehittäminen

5.1. Yhdeksän persoonaa työyhteisössä

5.2. Lindeman A., Valto K. ja Voutilainen E.

5.3. Tiimin jäsenten roolit eneagrammin mukaan.

5.3.1. Perfektonisti 1.

5.3.1.1. Oikea tehtäväjärjestys

5.3.1.2. Laadun ylläpito

5.3.1.3. Oman kasvun suunta

5.3.1.3.1. Vahvuudet

5.3.1.3.2. Mahdollisia ongelmia työelämässä

5.3.2. Auttaja 2.

5.3.2.1. Ihmistarpeet

5.3.2.2. Asiakaspalvelu

5.3.2.3. Oman kasvun suunta

5.3.2.3.1. Vahvuudet

5.3.2.3.2. Mahdollisia ongelmia työelämässä

5.3.3. Menestyjä 3.

5.3.3.1. Tulokset

5.3.3.2. Kilpailu

5.3.3.3. Oman kasvun suunta

5.3.3.3.1. Vahvuudet

5.3.3.3.2. Mahdollisia ongelmia työelämässä

5.3.4. Romantikko 4.

5.3.4.1. Jäsenten ainutlaatuisuus

5.3.4.2. Tuotteen ainutlaatuisuus

5.3.4.3. Oman kasvun suunta

5.3.4.3.1. Vahvuudet

5.3.4.3.2. Mahdollisia ongelmia työelämässä

5.3.5. Tarkkailija 5.

5.3.5.1. Järkevä kokonaisuus

5.3.5.2. Kriittinen ajattelu

5.3.5.3. Oman kasvun suunta

5.3.5.3.1. Vahvuudet

5.3.5.3.2. Mahdollisia ongelmia työelämässä

5.3.6. Kyselijä 6.

5.3.6.1. Ihmissuhteet

5.3.6.2. Sitoutuminen

5.3.6.3. Oman kasvun suunta

5.3.6.3.1. Vahvuudet

5.3.6.3.2. Mahdollisia ongelmia työelämässä

5.3.7. Seikkailija 7.

5.3.7.1. Nautinto

5.3.7.2. Uuden innovointi

5.3.7.3. Oman kasvun suunta

5.3.7.3.1. Vahvuudet

5.3.7.3.2. Mahdollisia ongelmia työelämässä

5.3.8. Itsevarma 8.

5.3.8.1. Valta ja auktoriteetti

5.3.8.2. Toiminta, eteneminen

5.3.8.3. Oman kasvun suunta

5.3.8.3.1. Vahvuudet

5.3.8.3.2. Mahdollisia ongelmia työelämässä

5.3.9. Sovittelija 9.

5.3.9.1. Sopu ja harmonia

5.3.9.2. Rutiinipalvelut

5.3.9.3. Oman kasvun suunta

5.3.9.3.1. Vahvuudet

5.3.9.3.2. Mahdollisia ongelmia työelämässä

6. Omat tiimityö taidot 2017