Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Інформатика by Mind Map: Інформатика
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Інформатика

1 семестр

Тема 1. Інформаційні технології у суспільстві

Тема 2. Мережні технології

Тема 3. Основи інформаційної безпеки

Тема 4. Комп’ютерні публікації

Тема 5. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

Тема 6. Комп’ютерне моделювання

2 семестр

Тема 7. Бази даних

Тема 8. Створення персонального навчального середовища

Тема 9. Розв’язування компетентнісних задач

Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»