Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформатика by Mind Map: Інформатика

1. 1 семестр

1.1. Тема 1. Інформаційні технології у суспільстві

1.2. Тема 2. Мережні технології

1.3. Тема 3. Основи інформаційної безпеки

1.4. Тема 4. Комп’ютерні публікації

1.5. Тема 5. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

1.6. Тема 6. Комп’ютерне моделювання

2. 2 семестр

2.1. Тема 7. Бази даних

2.2. Тема 8. Створення персонального навчального середовища

2.3. Тема 9. Розв’язування компетентнісних задач

2.4. Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»